Pytanie z dnia 09 grudnia 2016

Kończę urlop macierzyński, następnie urlop wypoczynkowy. Wiem , ze nie mam juz powrotu do pracy zostanę zwolniona-redukcja etatu. Dodatkowo nie otrzymałam paczki świątecznej. Wprowadzono nowe przepisy, które mówią, ze osoby będące na rożnych urlopach nie otrzymają paczki. Nikt nie otrzymał nowych przepisów łącznie ze mną. Odp z firmy sa omijające na moje zapytanie, kiedy chce zapytać o nowe przepisy. Jeden z pracownikow był na urlopie zdrowotnym i otrzymał paczkę... Czy pracodawca wjakis sposób mnie karze? Skoro bede zwolniona to mi sie paczka nie należy?dodatkowo zostałam wylaczona z wszystkich imprez firmowych. Czy tak mozna?prosze o pomoc.

Szanowna Pani, Przebywanie pracownika na urlopie macierzyńskim i wychowawczym nie wyłącza ani nie ogranicza jego prawa do korzystania ze świadczeń socjalnych przewidzianych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych u danego pracodawcy. Zarówno ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak i wydane na jej podstawie rozporządzenie nie wyłączają pracowników na urlopach macierzyńskich i wychowawczych z prawa do korzystania z funduszu. Uwzględniają te osoby w przeciętnym zatrudnieniu w celu naliczenia odpisu na fundusz. Pracownik na urlopie macierzyńskim i wychowawczym zachowuje większość uprawnień pracowniczych. Dotyczy to również prawa do korzystania ze świadczeń socjalnych, które co do zasady, mają charakter pomocowy i służą uzupełnianiu dochodów pracowników i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z reguły pieniądze czy paczki świąteczne są przekazywane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Taki fundusz muszą utworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zasady, tryb i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi formę wsparcia dla osób znajdujących się stale lub przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, finansowej, a świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy, co oznacza, iż pracodawca ma prawo, a nie obowiązek je przyznawać. Ich przyznanie zależy przede wszystkim od spełnienia warunków określonych w regulaminie korzystania z omawianych świadczeń.

Odpowiedź nr 1 z dnia 13 grudnia 2016 02:19:58 Obejrzało: 68 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.