Kiedy pracodawca może oddelegować pracownika do innego miejsca pracy?

Pytanie z dnia 25 kwietnia

Dzień dobry firma chce zmienić mi miejsce pracy a mam córkę w wieku 6 lat. W umowie mam podane 3 miejscowości pracy ale od 8 lat pracuje w jednej miejscowości . Czy w takim wypadku mogą mnie delegować poza miejsce mojej pracy

Dzień dobry, w tym przypadku kluczowe znaczenie zdaje się mieć kwestia wykładni pojęcia "stałe miejsce pracy". W umowie o prace wskazano 3 miejscowości jako miejsce pracy pracownika - zaś faktycznie pracownik stale wykonuje pracę tylko w jednej miejscowości i to od 8 lat. Wskazany sposób określania miejsca pracy pracownika to celowy zabieg stosowany przez pracodawcy mający na celu "złagodzenie" korzystnych dla pracownika regulacji dotyczących kwestii delegowania. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w ostatnim roku, w ramach wdrażania unijnej dyrektywy "work-life balance" (dyrektywa UE nr 2019/1156) dokonano zmian w zakresie zakazu delegowania poza stałe miejsce pracy pracowników-rodziców. Chodzi tu o zmianę w § 2 w art. 178 Kodeksu pracy. Przed tą zmianą pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno było bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Zmiana przepisów miała na celu wydłużenie wieku dziecka z 4. do 8. roku życia i tym samym wydłużeniu okresu, w którym pracownikowi nie będzie można bez jego zgody polecać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Zmiany te są zgodne z art. 1 dyrektywy 2019/1158 i mają na celu ułatwienie pracownikom godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Jednakże "z pomocą" pracownikowi przychodzi tutaj zasada uprzywilejowania pracownika. Zgodnie z art. 18 § 1 Kodeksu pracy, postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Oznacza to, że pracodawca, nawiązując stosunek pracy z pracownikiem, nie może w pełni kierować się zasadą swobody umów. Zasada uprzywilejowania pracownika nakazuje uwzględnienie przepisów ogólnych, które chronią interesy pracownika. Ma ona na celu ochronę pracownika jako słabszej strony stosunku pracy i jest ważnym elementem w interpretacji przepisów na korzyść pracownika. W razie dalszych pytań uprzejmie zachęcam do kontaktu.

Odpowiedź nr 1 z dnia 26 kwietnia 2024 12:47 Zmodyfikowano dnia: 26 kwietnia 2024 12:47 Obejrzało: 35 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.