Jak liczyć termin wypowiedzenia umowy o pracę.

Pytanie z dnia 01 października

Dzień dobry. Pytanie dotyczy terminu wypowiedzenia. Pracownik pracuje 2 lata i 5 miesięcy. Chce złożyć wypowiedzenie 1.10.20
Od kiedy zacznie się termin (1 miesięc) wypowiedzenia? Kiedy rozwiążę się umowa o pracę. Czy przysługuje 2 dni robocze na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa wynagrodzenia w tym przypadku?

Okresem wypowiedzenia jest czas od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę do dnia upływu okresu wypowiedzenia czyli okres wypowiedzenia rozpocznie się 1.10.2020 r. a zakończy 30.11.2020 r. Okres wypowiedzenia wynoszący miesiąc lub jego wielokrotność kończy siew ostatnim dniu miesiąca. W przypadku złożenia wypowiedzenia 1 dnia miesiąca ten dzień nie jest liczony do okresu wypowiedzenia. Także pierwszym pełnym miesiącem wypowiedzenia po złożeniu wypowiedzenia 1.20.2020 r. jest listopad. Zgodnie z art. 37 pracownikowi w opisanej sytuacji nie będzie przysługiwało zwolnienie z pracy na poszukiwanie pracy. Zwolnienie to należy się wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.

Odpowiedź nr 1 z dnia 1 października 2020 14:28 Zmodyfikowano dnia: 1 października 2020 14:28 Obejrzało: 35 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Szanowny Panie, zgodnie z kodeksem pracy termin wypowiedzenia umowy o pracę zaczyna biec pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pracownik otrzymał wypowiedzenie. Czyli w tym konkretynm przypadku, wypowiedzenie umowy pracownikowi w październiku sposoduje jej rozwiązanie z dniem 30 listopada. Jeżeli umowa wypowiadana jest z winy pracodawcy, pracownikowi w takim wypadku przysługują 2 dni na poszukiwanie pracy. Niemniej jednak to od pracownika zależy czy skorzysta z tego uprawnienia.

Odpowiedź nr 2 z dnia 1 października 2020 23:07 Zmodyfikowano dnia: 1 października 2020 23:07 Obejrzało: 32 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.