Pytanie z dnia 13 czerwca 2023

Dzień dobry. Sprzedaję dom, jednym z zainteresowanych jest obywatel Ukrainy mieszkający i pracujący w Polsce już osiem lat. Posiada pobyt stały w Polsce. Czy mogę napotkać na jakieś problemy przy sprzedaży nieruchomości?

Co do zasady nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od tej zasady są wyjątki m.in. zezwolenia nie wymaga nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej pod warunkiem że nieruchomość nie jest położona w strefie nadgranicznej oraz przedmiotem umowy sprzedaż nie jest nieruchomość rolna o powierzchni ponad 1 ha. Wracając do Pana pytania to w celu zawarcia umowy sprzedaży domu obywatel Ukrainy powinien uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości chyba, że spełnia warunki zwolnienia z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia tj. od uzyskania karty stałego pobytu mieszka w Polsce co najmniej 5 lat. Poza powyższym wymogiem nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie różni się od nabycia nieruchomości przez obywatela Polski.

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 czerwca 2023 09:47 Zmodyfikowano dnia: 14 czerwca 2023 09:47 Obejrzało: 120 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. 1. Co do zasady - nie, natomiast sprzedaż domu wolnostojącego obywatelowi Ukrainy wymaga uzyskania przez niego zezwolenia na zakup nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dla potrzeb zawarcia transakcji sprzedaży obywatel Ukrainy może także z wyprzedzeniem uzyskać promesę zezwolenia, która będzie ważna przez rok. 2. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec a) mieszka w Polsce przez co najmniej 5 lat od dnia uzyskania zezwolenia na pobyt stały; b) pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim i mieszka w Polsce od co najmniej 2 lat od dnia udzielenia zezwolenia na pobyt stały, a nabywana nieruchomość będzie współwłasnością małżeńską. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 2 z dnia 14 czerwca 2023 14:27 Zmodyfikowano dnia: 14 czerwca 2023 14:27 Obejrzało: 119 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.