Pytanie z dnia 16 stycznia

Dzień dobry, Posiadam lokal usługowy na pierwszym piętrze, pod moim lokalem na parterze znajdują się inne lokale usługowe. W ostatni weekend do mojego lokalu dostał się szczur i przegryzł rurę wodną. Co spowodowało całkowite zalanie lokali na parterze. Czy moja osoba powinna ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez gryzonia? Szczur dostał się do mojego lokalu z części wspólnej budynku. Przez lokale zlokalizowane na parterze. W chwili zdarzenia nie posiadałem ubezpieczenia.

Dzień dobry, co do zasady za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec. Jest to odpowiedzilność na zasadzie ryzyka związanego z zajmowaniem lokalu. Niemniej jednak, w w przeważającej części sądy stoją na stanowisku, że ta zasada nie ma zatosowania do odpowiedzilności za przelanie się wody z jednego lokalu do drugiego wewnątrz budynku, i że w takich sytuacjach odpowiedzialność powinien ponosić sprawca szkody, któremu można przypisać winę za bezprawne zachowanie. Zatem w Pańskiej sytuacji warto podjąć obronę i wykazać, że nie ponosi Pan winy za zdarzenie, jeśli nie miał Pan na nie realnego wpływu. Niezależnie od powyższego warto też ustalić czy np. uszkodzone instalacje nie znajdowały się w obszarze należącym do części wspólnej budynku (np.piony wodno-kanalizacyjne), za które odpowiedzialność ponosi właściciel budynku. Zastrzegam, że udzielona odpowiedź ma charakter ogólny, gdyż Pana sprawa wymaga szczegółowego zapoznania się z okolicznościami zdarzenia. Pozdrawiam i razie potrzeby zapraszam do korzystania z usług mojej Kancelarii. Adw. Julita Bylicka

Odpowiedź nr 1 z dnia 16 stycznia 2024 17:47 Zmodyfikowano dnia: 16 stycznia 2024 17:47 Obejrzało: 51 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.