Pytanie z dnia 23 stycznia

Dzień dobry. Ostatnio rozwiązałem z pracodawcą umowę za porozumieniem stron (umowa na czas nieokreślony, 3msc okres wypowiedzenia). Nawiasem mówiąc delikatnie mnie do tego zmuszono. Przez 6 lat pracy w firmie wykonywałem na jej rzecz pracę twórczą - nagrywałem wideo, montowałem z nich większe produkcje, a także zdjęcia. Czy mogę teraz dociekać praw autorskich do tych materiałów?

Jeżeli Pana umowa o pracę nie zawiera żadnych postanowień dotyczących praw autorskich, a czynności wskazane przez Pana (cytuję: "nagrywałem wideo, montowałem z nich większe produkcje, a także zdjęcia") należały do Pana obowiązków pracowniczych (innymi słowy, składały się na Pana zakres czynności), to autorskie prawa majątkowe przeszły na pracodawcę w zakresie wyznaczonym celem umowy o pracę i zgodnym zamiarem jej stron.

Odpowiedź nr 1 z dnia 23 stycznia 2024 20:24 Zmodyfikowano dnia: 23 stycznia 2024 20:24 Obejrzało: 83 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, jeśli z charakteru wykonywanej pracy wynika tworzenie dzieł w ramach stosunku pracy, to autorskie prawo majątkowe do utworu przechodzi z mocy prawa na pracodawcę. Pracownik zachowuje natomiast w każdej sytuacji autorskie prawa osobiste. Adw. Elżbieta Walczak

Odpowiedź nr 2 z dnia 23 stycznia 2024 20:53 Zmodyfikowano dnia: 23 stycznia 2024 20:53 Obejrzało: 83 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.