Pytanie z dnia 27 stycznia

Dzień Dobry chciałam zapytać jeżeli firma wymieniała części do pieca wystawiła fakturę na wymienienie pompy ale nie jest zaznaczone że pompa była również zakupiona przez niego czy to daje gwarancję również na tą rzecz jak się zepsuje. Jak udowodnię że to firma kupiła tą część. Jeżeli cześć kosztuje 400 zł sprzedał za 1300 można to jakoś uregulować

Dzień dobry, gwarancja zależy od jej zakresu, wskazanego karcie gwarancyjnej. Jeśli nie została udzielona, to nie obowiązuje. Obowiązywać może natomiast rękojmia, o ile nie została skutecznie wyłączona. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 29 stycznia 2024 19:18 Zmodyfikowano dnia: 29 stycznia 2024 19:18 Obejrzało: 45 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Gwarancja jest "dawana" przez sprzedającego dobrowolnie. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). W pana przypadku w razie zepsucia rzeczy, może Pan skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, która jest dana niezależnie od sprzedającego. Rękojmia mówiąc wprost, to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; Jeśli nie ma Pan żadnych dowodów na to, iż usługa obejmowała również zakup, to może Pan poprosić sprzedającego o wpisanie konkretnej pozycji do FVAT. Temat ten najlepiej załatwić pisemnie lub poprzez pocztę e-mail. Ewentualnie uzyskać oświadczenie od sprzedającego, iż ten potwierdza, że zamontowana pompa była zakupiona przez niego.

Odpowiedź nr 2 z dnia 30 stycznia 2024 08:31 Zmodyfikowano dnia: 30 stycznia 2024 08:31 Obejrzało: 41 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.