dziedziczenie długów

Pytanie z dnia 21 czerwca 2019

Mam pytanie w sprawie dziedziczenia długów . Moja mama była alkoholiczką od 20 lat była w separacji z moim ojcem .Zamieszkała z konkubentem też alkoholikiem . Kiedy mama zachorowała zostawił Ją z zaległosciami za czynsz i wymeldowal się .Obawiam się że mógł też naciągnąć Ją na jakieś kredyty . W 2008 roku Mama miała udar i trafiła do zakładu opiekuńczego . Przebywała tam až do śmierci tj.17 kwiecień 2019. Czy jeśli mama miała długi to powinnam otrzymać jakieś powiadomienie i od tego momentu mam pół roku żeby się zrzec spadku (długu ) czy powinnam to zrobić do pół roku od jej śmierci bez żadnych powiadomień . Proszę o pomoc . Pozdrawiam . Iwona R.

Dzień dobry, na odrzucenie spadku ma Pani pół roku od dnia, gdy dowiedziała się Pani o śmierci mamy. Nikt nie musi Pani informować o długach. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl

Odpowiedź nr 1 z dnia 24 czerwca 2019 14:12 Zmodyfikowano dnia: 24 czerwca 2019 14:12 Obejrzało: 131 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

W świetle art. 1015 § 1. k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak złożenia takiego oświadczenia w świetle § 2 wskazanego przepisu jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się z dniem, w którym spadkobiercy dowiedzieli się o tytule swojego powołania, gdzie dla spadkobiercy ustawowego będzie to z reguły dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, ale w przypadku dalszych spadkobierców (którzy są powoływani do dziedziczenia w następstwie odrzucania spadku przez spadkobierców wcześniej powołanych), może to być dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym ( por. Skowrońska-Bocian Elżbieta, w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki; LexisNexis, 2011). Dla spadkobierców ustawowych powołanych w pierwszej kolejności (małżonek i zstępni) termin dowiedzenia się o tytule powołania do spadku można utożsamiać z dniem dowiedzenia się przez nich o śmierci spadkodawcy. Natomiast dla spadkobiercy ustawowego, który wiedział o istnieniu osób wyłączających go od dziedziczenia z ustawy (powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności), termin na złożenie stosownego oświadczenia rozpocznie się od dnia, w którym dowiedział się on np. o odrzuceniu spadku przez uprawnionych do dziedziczenia przed nim (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.01.1991r., III CZP 75/90, OSNC 1991/5-6/68). W Pani przypadku termin dowiedzenia się o tytule powołania do spadku, winien być utożsamiany z dniem, w którym dowiedziała się Pani o śmierci swojej matki. Zatem termin na złożenie przez Panią oświadczenia o odrzuceniu spadku upłynie po upływie 6 miesięcy od chwili, w której dowiedziała się Pani o śmierci matki. Istnienie wszelakich długów powinna Pani ustalić samodzielnie, przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeżeli poprzestanie Pani na pozbawionym podstaw przypuszczeniu, że Pani matka nie posiadała długów i złoży Pani oświadczenie o przyjęciu spadku bądź nie złoży Pani żadnego oświadczenia w terminie i na mocy art. 1015 § 2 k.c. nabędzie Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to w przyszłości nie będzie Pani mogła uchylić się od skutków prawnych złożenia albo niezłożenia oświadczenia woli w oparciu o przepisy o wadach oświadczenia woli. Nie może być bowiem uznany za błąd istotny w rozumieniu art. 1019 § 1 c w zw. z art. 84 § 2 kc nieznajomość przedmiotu spadku, będąca wynikiem niedołożenia należytej staranności w ustaleniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego. Tak też przyjmuje Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie, jak choćby w postanowieniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie II CSK 172/12, opubl. w: Monitor Prawa Bankowego, 2013/10/51 ( zob. także: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/04, OSNC 2006 Nr 5, poz. 94 i z dnia 18 marca 2010 r., V CSK 337/09, LEX 677786 ).

Odpowiedź nr 2 z dnia 24 czerwca 2019 18:43 Zmodyfikowano dnia: 24 czerwca 2019 18:43 Obejrzało: 129 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.