Pytanie z dnia 13 marca 2023

dotyczy : ustawy z dnia 15.09.2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku .... ( Dz.Ust. z 19.09.2022r poz.1967
Pytanie : czy osobie będącej obwatelem RP , która tylko czasowo zamieszkuje w Polsce ( wraz z członkami rodziny ) i która jest włascicielem nieruchomości przysługuje tzw dodatek do gosp. domowego z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła ?. Konkretnie dotyczy to drewna w kawałkach , dom na wsi . Z gminy otrzymała odmowę .( proszę określić ewent. cenę z usługę ) .

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.