Czy zus pobiera odsetki od zadłużenia.

Pytanie z dnia 11 marca 2023

Czy zus ma prawo pobierać odsetki od zadłużenia za nieopłacone.składki z 2000roku.

Dzień dobry. Art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Istnieje jednak możliwość przerwania lub zawieszenia biegu przedawnienia, co może znacznie przedłużyć ten okres. Odsetki przedawniają się tu natomiast w takim samym terminie, jak należność główna. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 1 z dnia 13 marca 2023 15:09 Zmodyfikowano dnia: 13 marca 2023 15:09 Obejrzało: 129 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.