Czy przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych po utracie renty z KRUS z tytułu niezdolności do pracy.

Pytanie z dnia 23 lipca

Czy przysługuje mi prawo do zasiłku dla bezrobotnych po utracie renty z KRUS z tytułu niezdolności do pracy. Rentę otrzymywała 9 lat. W ostatnim roku podjąłem pracę, jednak po pół roku otrzymałem wypowiedzenie, a za pół roku ‐ 09.2021 r. na komisji KRUS uznano mnie za zdolnego do pracy. W Urzędzie Pracy stwierdzono, że nic mi nie przysługuje.

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.