Czy jest możliwość przy kupnie domu przepisać ten dom od razu na dzieci niepełnoletnie.

Pytanie z dnia 12 maja

Witam czy jest możliwość przy kupnie domu przepisać ten dom odrazu na dzieci niepełnoletnie w taki sposób żeby komornik nie miał prawa go zająć w żaden sposób . Z góry bardzo dziękuję za pomoc

Dzień dobry, Nie ma przeszkód, aby osoba małoletnia była właścicielem nieruchomości. Jeżeli jednak w stosunku do ich rodziców prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, to w wypadku przepisania nieruchomości np. w drodze darowizny, to wierzyciele będą mogli wystąpić do sądu o uznanie tej czynności za bezskuteczną w stosunku do nich.

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 maja 2023 09:43 Zmodyfikowano dnia: 15 maja 2023 09:43 Obejrzało: 19 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, jeśli pieniądze na zakup nieruchomości pochodzą z majątku dzieci, potrzebna będzie zgoda sądu rodzinnego na zakup nieruchomości. Jeśli pieniądze stanowią majątek rodziców, to oni są stroną umowy sprzedaży i oni będą kupującymi. Mogą np. później darować nieruchomość dzieciom, ale jeśli w ten sposób utrudnią lub uniemożliwią zaspokojenie swoich wierzycieli, będzie im grozić postępowanie karne, a wierzyciele będą mogli wystąpić ze skargą pauliańską. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 2 z dnia 15 maja 2023 09:46 Zmodyfikowano dnia: 15 maja 2023 09:46 Obejrzało: 18 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, do tej czynności będzie potrzebna zgoda sądu opiekuńczego, także trzeba złożyć stosowny wniosek. Ja widzę inne ryzyka: nie rekomenduję tego działania, bo coś takiego może skutkować złożeniem przez wierzyciela skargi pauliańskiej czy zawiadomienia do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 300 k.k. Adw. Elżbieta Walczak

Odpowiedź nr 3 z dnia 15 maja 2023 09:54 Zmodyfikowano dnia: 15 maja 2023 09:54 Obejrzało: 18 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. 1. Przeniesienie własności nieruchomości na małoletnich jest możliwe, natomiast wymaga zgody sądu rodzinnego. Wiąże się to bowiem z nałożeniem obciążeń prawnych na małoletnich. 2. Działanie tego typu wiąże się z dwoma niebezpieczeństwami: a) skarga pauliańska wierzyciela - Jeżeli na skutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. b) oskarżenie o popełnienie przestępstwa z art. 300 KK - Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 4 z dnia 15 maja 2023 10:30 Zmodyfikowano dnia: 15 maja 2023 10:30 Obejrzało: 15 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Zadaj pytanie

lub przejrzyj listę uprzednio zadanych pytań

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.