Czy istnieje możliwość zamiany umowy quoad usum dotyczącej użytkowania antresoli na pełną własność?

Pytanie z dnia 16 lutego

Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość zamiany umowy quoad usum dotyczącej użytkowania antresoli na pełną własność?
Jak wygląda tego procedura i jakie są tego koszty?

Dzień dobry. Własność tak użytkowanej części nieruchomości można nabyć albo poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z właścicielem (ewentualnie sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości itp.), albo poprzez jej zasiedzenie. Zasiedzenie jest w tej sytuacji jednak dość trudno uzyskać, bowiem jak wskazał Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 1 kwietnia 2011 roku - w wypadku podziału quoad usum przyjmuje się, że fakt korzystania przez współwłaściciela z fizycznie wydzielonej części nieruchomości nie prowadzi do nabycia jej własności przez zasiedzenie, chyba że dojdzie do zmiany charakteru władztwa przez wyraźne zamanifestowanie woli władania. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 1 z dnia 17 lutego 2024 22:22 Zmodyfikowano dnia: 18 lutego 2024 12:39 Obejrzało: 48 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, co do zasady antresola stanowi górną część kondygnacji lub pomieszczenia i nie jest zamknięta przegrodami budowlanymi, jak to jest przy lokalu. Taki stan rzeczy może być przeszkodą do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, a tym samym wyodrębnienia tej części z nieruchomości, by następnie przenieść jej własność na inną osobę. Pozdrawiam, adw. Julita Bylicka

Odpowiedź nr 2 z dnia 20 lutego 2024 18:35 Zmodyfikowano dnia: 20 lutego 2024 18:35 Obejrzało: 38 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.