Czy będąc karana z art. 86 1 kodeksu wykroczeń mogę być prokurentem w spółce z o.o.?

Pytanie z dnia 14 czerwca 2023

Czy będąc karana z art. 86 1 kodeksu wykroczeń mogę być prokurentem w społce z o.o?

W krajowym rejestrze karnym nie wpisuje się osób, które zostały skazane w postępowaniu wyrkoczeniowym

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 czerwca 2023 09:21 Zmodyfikowano dnia: 15 czerwca 2023 09:21 Obejrzało: 99 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Tak, może Pani być prokurentem spółki. Zgodnie z art. 18 par. 2 KSH nie może być prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII kodeksu karnego. Przepis ten nie obejmuje wykroczeń.

Odpowiedź nr 2 z dnia 15 czerwca 2023 09:34 Zmodyfikowano dnia: 15 czerwca 2023 09:34 Obejrzało: 98 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. Tak, skazanie za wykroczenie nie stanowi przeszkody dla pełnienia funkcji prokurenta. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 3 z dnia 16 czerwca 2023 15:43 Zmodyfikowano dnia: 16 czerwca 2023 15:43 Obejrzało: 91 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.