Pytanie z dnia 06 stycznia 2017

Córka korzysta z urlopu rodzicielskiego do 15 marca 2017roku.Pod koniec grudnia 2016 roku dziecko, na które pobiera zasiłek z tytułu tego urlopu. przebywa w szpitalu.Czy urlop rodzicielski przedłuży się o czas trwania pobytu dziecka w szpitalu?Jakie formalności i gdzie należy wypełnić?
Maria
czy

Szanowna Pani, w myśl art. 180 § 6 pkt 1 k.p. może przerwać urlop macierzyński po wykorzystaniu jego ośmiu tygodni po porodzie pod warunkiem, że przejmie go pracownik ojciec wychowujący dziecko. W myśl natomiast art. 180 § 6 pkt 2 k.p. urlop macierzyński pracownicy przerywa się bowiem tylko na okres, w którym bierze go pracownik ojciec wychowujący dziecko. Ojciec korzysta z urlopu i zasiłku macierzyńskiego do chwili, kiedy matka dziecka zostanie wypisana ze szpitala. Potem to ona kontynuuje urlop macierzyński. Łączny wymiar, z którego korzystają matka i ojciec, nie może przekroczyć limitu urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownicy w zależności od liczby urodzonych dzieci. Gdy kobieta zostaje wypisana ze szpitala, ma prawo do pozostałej części urlopu macierzyńskiego. W opisanej sytuacji należałoby wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o przerwanie urlopu macierzyńskiego począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Radca prawny Oskar Kraciński

Odpowiedź nr 1 z dnia 7 stycznia 2017 12:09:22 Obejrzało: 81 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Kodeks pracy: Art. 181. [Urlop w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej] W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. Art. 1821g. [Przepisy stosowane do urlopu rodzicielskiego] Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6-17, art. 1801 § 2, art. 181, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1. Jak widać w trakcie urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio art. 181 kp, a więc córka powinna wystąpić z wnioskiem od pracodawcy o przerwę w urlopie rodzicielskim z załączonym zaświadczeniem o hospitalizacji dziecka.

Odpowiedź nr 2 z dnia 7 stycznia 2017 12:46:23 Obejrzało: 76 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.