Pytanie z dnia 29 listopada 2016

Brat choruje na schizofrenię. Nie starał się o orzeczenie niepełnosprawności. Został uznany przez lekarza prowadzącego za osobę niezdolną do pracy i złożył wniosek na rentę, której jeszcze nie otrzymał. Nie pracuje, a zatem jest nieubezpieczony. Po rejestracji w MOPS był ubezpieczony przez 6 m-cy. Dziś Pani dr. odmówiła mu przyjęcia na wizytę, pozostawiając go bez leków. W infolinii NFZ twierdzą, że leczenie psychiatryczne jest bezpłatne. Lekarz - że porada jest płatna 150 zł a leki może wypisać na refundację. Jak wybrnąć z sytuacji, aby mógł korzystać z opieki zdrowotnej.

Dzień dobry, pacjent nieubezpieczony, który jest chory psychicznie (wykazuje zaburzenia psychotyczne) lub jest upośledzony umysłowo, ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej u świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ. Prawo to gwarantuje mu art. 10 ustawy z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Zgodnie z art. 38 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty 1. Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 30, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. 3. Jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego. 4. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Proponowałabym zatem przedstawić lekarzowi powyższe przepisy oraz w sytuacji dalszej odmowy wezwać go do zaprzestania naruszać Państwa prawa do nieodpłatnego leczenia oraz zagrozić wykonaniem leczenia gdzie indziej na koszt szpitala odmawiającego leczenia. Można również zagrozić lekarzowi wszczęciem wobec niego postępowania dyscyplinarnego za bezpodstawne odmówienie udzielenia pomocy lekarskiej.

Odpowiedź nr 1 z dnia 1 grudnia 2016 00:51:57 Obejrzało: 119 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.