Administrator danych osobowych.

Pytanie z dnia 20 lipca 2020

Witam. Czy zbieranie samych adresów e-mail do newslettera wymaga rejestracji w urzędzie i bycia administratorem danych osobowych?

Dzień dobry. Nigdzie się tego nie rejestruje, ale zbierając dane osobowe (niektóre maile nimi będą), jest się ADO.

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 lipca 2020 10:00 Zmodyfikowano dnia: 21 lipca 2020 10:00 Obejrzało: 182 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry! Jeżeli zbierają Państwo adresy E-Mail i rozsyłają newsletter, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), z mocy prawa stają się Państwo administratorem danych i podlegają obowiązkom określonym w RODO. Wielkość Państwa firmy/instytucji oraz zakres świadczonych usług nie ma przy tym znaczenia. „Administrator danych osobowych” w rozumieniu RODO oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 pkt. 7 RODO). Oznacza to, że administratorem będzie każda osoba lub podmiot, która przetwarza dane osobowe i określa cel w jakim to przetwarzanie się odbywa. Zbieranie adresów e-mail oraz wysyłanie na te adresy e-mail newsletterów stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO. Na administratorze danych ciąży szereg obowiązków, w tym w szczególności: • poinformowanie osób których dane są zbierane o celach i zakresie przetwarzania zbieranych danych; • uzyskanie zgody na przetwarzanie danych (chyba, że zachodzi jeden z nielicznych wyjątków, gdzie zgoda nie jest wymagana); • zapewnienie bezpieczeństwa danych; • prowadzenie należytej dokumentacji przetwarzania danych (zwłaszcza na wypadek kontroli urzędowej). Natomiast wraz z wejściem w życie RODO zniesiony został obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Nie muszą Państwo więc rejestrować zbioru adresów e-mail w urzędzie. Proszę też pamiętać o uzyskaniu zgody od osób, którym będą Państwo wysyłać newslettery. W prawie polskim (na mocy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy prawo telekomunikacyjne) zabronione jest rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej i tzw. spam.

Odpowiedź nr 2 z dnia 21 lipca 2020 23:23 Zmodyfikowano dnia: 21 lipca 2020 23:23 Obejrzało: 178 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.