Pytanie z dnia 09 kwietnia 2018

20.08.1979 zostałam zatrudniona jako nauczyciel szkoły podst.Pracuję 39 rok w szkole.31.08.2018r chcę rozwiązać z pracodawcą stosunek pracy i przejść na emeryturę.Czy otrzymam oprócz odprawy emerytalnej 'jubileuszówkę' za 40 lat pracy?

Co do zasady nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody czyli w Pani przypadku w dniu 20.08.2019 r. Jednak przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) przewidują wyjątek od tej zasady. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (§ 4 powołanego rozporządzenia). W Pani przypadku rozwiązanie stosunku pracy następuje w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31.08.2018 r. Moim zdaniem spełnia Pani warunek o którym mowa w § 4 powołanego rozporządzenia i powinna Pani otrzymać nagrodę jubileuszową.

Odpowiedź nr 1 z dnia 10 kwietnia 2018 15:26:31 Zmodyfikowano dnia: 18 kwietnia 2018 22:38:52 Obejrzało: 132 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.