Radca prawny Wojciech Kremer, Kraków
PREMIUM
Dodaj opinię

Wojciech KremerRadca prawny

Wojciech Kremer Kancelaria Radcy Prawnego
Otwarty na nowych klientów
ul. Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek oraz w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiadam szerokie praktyczne doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, w prowadzeniu sporów korporacyjnych, a także w postępowaniach upadłościowych. Z powodzeniem reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych i w negocjacjach. Posługuję się biegle językiem angielskim.

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 19:00

Sprawy przeprowadzone

 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (4)
  • zakładanie spółek: pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie umów spółek oraz wszelkich innych dokumentów potrzebnych do założenia spółki
  • spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami, członkami organów – doradztwo, reprezentacja w negocjacjach, reprezentacja w postępowaniach sądowych
  • odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych: doradztwo członkom zarządów w zakresie ponoszonej odpowiedzialności względem spółki oraz jej wierzycieli, doradztwo udziałowcom i akcjonariuszom oraz wierzycielom spółek w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, reprezentacja w postępowaniach zarówno członków zarządu jak i udziałowców oraz akcjonariuszy, a także wierzycieli spółek,
  • połączenia, podziały, przekształcenia spółek: doradztwo w zakresie planowanych zmian, transakcje sprzedaży udziałów, przeniesienia ogółu praw i obowiązków, przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, badanie due diligence spółek
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (4)
  • stała obsługa prawna przedsiębiorców: prowadzenie bieżącej obsługi prawnej, obsługa korporacyjna, przygotowywanie dokumentacji, przygotowywanie i negocjowanie umów z klientami, kontrahentami, pracownikami, rozwiązywanie sporów, w tym na etapie przedprocesowym, reprezentacja w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, dochodzenie i egzekucja wierzytelności.
  • pomoc w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie właściwych form prowadzenia działalności
  • przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki
  • obsługa prawna startupów: doradztwo w przedmiocie formy prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki działalności typu startup, identyfikacja ryzyk prawnych, przygotowywanie regulaminów usług, aplikacji i serwisów, ochrona zasobów startupów, w tym zwłaszcza ochrona praw własności intelektualnej, negocjowanie i projektowanie umów pomiędzy wspólnikami, przygotowanie i opiniowanie procesów inwestycyjnych
 • Restrukturyzacja firm (2)
  • upadłość i restrukturyzacja spółek: analiza sytuacji Klientów zagrożonych niewypłacalnością, doradztwo w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wyboru postępowania restrukturyzacyjnego, reprezentacja Klientów w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości w tym zwłaszcza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowych
  • postępowania upadłościowe: kompleksowa obsługa podmiotów upadłych oraz w trakcie restrukturyzacji, wsparcie doradców restrukturyzacyjnych
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (2)
  • postępowania sądowe: przygotowywanie długofalowej strategii rozwiązania sporu wraz z oceną ryzyk, reprezentacja w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przygotowywanie wszelkich pism procesowych (pozew, odpowiedź na pozew), reprezentacja na etapie przedprocesowym
  • postępowania upadłościowe: reprezentacja wierzycieli, przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności, zaskarżanie list wierzytelności i planów podziału
 • Majątek (1)
  • upadłość konsumencka: analiza sytuacji Klientów rozważających złożenie wniosku o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej w tym byłych jednoosobowych przedsiębiorców, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej, reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • umowy w obrocie gospodarczym: przygotowywanie i negocjowanie umów dostosowanych do branży i potrzeb Klienta, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, ocena i analiza ryzyk
 • Inne (1)
  • alternatywne metody rozwiązywania sporów: prowadzenie negocjacji, reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacjach
 • Nieruchomości (1)
  • nieruchomości: reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, przygotowywanie i negocjowanie umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości (w tym powierzchni biurowych i handlowych), obsługa procesu inwestycji, badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence), transakcje na rynku nieruchomości

Mogę pomóc również przy tych sprawach