Radca prawny Tomasz Marczak, Poznań
PREMIUM

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Tomasz MarczakRadca prawny

(Od 2013)
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Marczak
ul. Kochanowskiego 11 A/7, 61-845 Poznań

Witam. Własną firmę prowadzę od 2010 roku. W okresie odbywania aplikacji zdobyłem gruntowne przygotowanie w różnych obszarach prawa, w szczególności z zakresu egzekucji, ochrony konsumentów, prawa rodzinnego, czy też odszkodowań. Od drugiej połowy 2013 roku, już jako radca prawny, przez okres trzech lat ściśle współpracowałem z jedną z największych Kancelarii w Poznaniu. Do zakresu moich obowiązków należała stała obsługa firmy o zasięgu międzynarodowym. Usługi świadczyłem przede wszystkim z prawa cywilnego, handlowego, budowlanego, własności przemysłowej oraz prawa pracy. Ponadto tworzyłem oraz analizowałem różnorodne umowy z wielu gałęzi prawa. W 2017 roku zostałem wpisany na listę stałych mediatorów sądowych. Prywatnie, pracę nad rzecz swoich klientów łączę ze sportem, przede wszystkim koszykówką. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne
DZIECI I ROZWODY
Sprawdzenie dokumentu: Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew 299 zł więcej
Sprawa rozwodowa - Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew i prowadzenie sprawy rozwodowej. 1999 zł więcej
Porada z prawa rodzinnego 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie ustanowienia rozdzielności majątkowej 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie rozwodowej 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie kontaktów z dzieckiem lub władzy rodzicielskiej 49 zł więcej
Porada prawa w sprawie podziału majątku wspólnego. 49 zł więcej
Porada Prawna: Podwyższenie alimentów na dziecko 49 zł więcej
INNE
Porada prawna w sprawach dotyczących cudzoziemców i wiz 49 zł więcej
MAJĄTEK I PODATKI
Stworzenie dokumentu wezwania do zapłaty 149 zł więcej
Sprawdzenie umowy pożyczki zawartej z instytucją pozabankową (pożyczki online). 199 zł więcej
Sporządzenie pisma z reklamacją dla klienta 149 zł więcej
Porada w sprawie zajęcia komorniczego 49 zł więcej
Porada prawna: w sprawach sprowadzanych z zagranicy samochodów 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie przedawnienia zadłużenia 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie niezgodności towaru z umową 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie nakazu zapłaty. 49 zł więcej
NIERUCHOMOŚCI
Sprawdzenie dokumentu: umowa sprzedaży nieruchomości. 249 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa najmu 149 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa developerska 199 zł więcej
Porada prawna: sprzedaż mieszkania przez pośrednika 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie o eksmisję z lokalu. 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie mieszkaniowej. 49 zł więcej
Porada prawna w sprawach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych 49 zł więcej
Dokonanie wpisu w księgach wieczystych 199 zł więcej
PRACA
Sprawdzenie kontraktu managerskiego 549 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa o pracę 199 zł więcej
Sporządzenie umowy o pracę 249 zł więcej
Sporządzenie regulaminu pracy 699 zł więcej
Sporządzenie kontraktu managerskiego 749 zł więcej
Porada prawna w sprawie pracowniczej. 49 zł więcej
PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA
porada prawna w sprawie błędu medycznego 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie wyroku łacznego. 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie karnej 49 zł więcej
SPADKI I TESTAMENTY
Porada prawna w sprawie spadku 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie o zachowek. 49 zł więcej
SPRAWY BANKOWE
Sprawdzenie umowy pożyczki 199 zł więcej
Sprawdzenie umowy kredytowej dla klienta zawierającego umowę kredytu hipotecznego 789 zł więcej
SPRAWY UBEZPIECZENIOWE
Sprawdzenie decyzji ZUS o wysokości przyznanej emerytury 150 zł więcej
Porada prawna: Wypadek drogowy 49 zł więcej
Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie wysokości emerytury 250 zł więcej
Sprawy firmowe
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Założenie indywidualnej działalności gospodarczej. 559 zł więcej
Utworzenie dokumentu: Regulamin sklepu internetowego 799 zł więcej
Utworzenie dokumentacji: Regulamin akcji marketingowych i konkursów w Internecie 799 zł więcej
Stała obsługa prawna firmy 5 godzin 500 zł więcej
Stała obsługa prawna firmy 3 godziny 300 zł więcej
Stała obsługa prawna firmy 10 godzin 1000 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Regulamin sklepu internetowego. 149 zł więcej
Porada Prawna: Biznes 49 zł więcej
SPÓŁKI
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2400 zł więcej
Wypełnienie wniosku do KRS 259 zł więcej
Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy 299 zł więcej
UMOWY
Stworzenie umowy biznesowej 399 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa z podwykonawcą 199 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa o poufności 149 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa biznesowa 199 zł więcej
Przygotowanie dokumentu: Wezwanie do zapłaty 249 zł więcej
Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 13 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
120,0 zł + 23% VAT
TAK
20%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 18
9 - 18
9 - 18
9 - 18
9 - 18

Sprawy przeprowadzone

 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (2)
  • Tworzenie lub analiza umowy, w szczególności: o roboty budowlane, o podwykonawstwo, o dzieło, sprzedaży, zamiany, agencyjnej, współpracy, pożyczki, zlecenia
  • Analiza prawna wraz z poradą prawną oraz modyfikacja postanowień umowy deweloperskiej, umowy kredytu hipotecznego, umowy sprzedaży nieruchomości
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Pełen zakres świadczonych usług w sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu, który powstał w wyniku wypadku bądź kolizji samochodowej, upadku na skutek potknięcia bądź poślizgnięcia, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, błędu medycznego i innych. Dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie za krzywdę.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (1)
  • Na mocy ugody sądowej ojciec małoletniego dziecka zobowiązany został do zapłaty alimentów na to dziecko w wysokości 1.050,00 zł. Po kilku latach (w 2016 roku) powód – ojciec małoletniego dziecka złożył pozew o obniżenie alimentów z 1050,00 zł do 600,00 zł. Reprezentowałem małoletniego (który działał przez swoją matkę) i dążyłem do nieuwzględnienia powództwa. Powód jako argumenty podał w szczególności to, że wydatki na dziecko uległy zmniejszeniu. Ponadto powód podał, że założył nową rodzinę – wziął ślub, z którego urodziło się dziecko. Dodatkowo zdaniem powoda sytuacja majątkowa matki małoletniego nie uległa zmianie. Matka małoletniego przedstawiła posiadane przez nią dokumenty. W imieniu małoletniego złożyłem wniosek o zobowiązanie powoda do przedstawienia dokumentów świadczących o osiąganych przez powoda oraz przez jego żonę zarobków, a także do przedstawienia wykazu posiadanych oszczędności. Po przesłuchaniu stron oraz po ocenie przez Sąd zebranego w sprawie materiału dowodowego sprawa zakończyła się pozytywnie dla małoletniego – Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oddalił powództwo w całości, co oznacza, że powód nadal zobowiązany jest do opłacania alimentów na rzecz małoletniego syna w wysokości 1.050,00 zł na miesiąc. Sygn. akt: IV RC 288/16/3
 • Sprawy bankowe (1)
  • Pomoc w sprawie umów kredytu we frankach szwajcarskich.
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • Reprezentowałem poszkodowaną, która doznała uszkodzenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zakład ubezpieczeń na etapie likwidacji szkody wypłacił poszkodowanej 48 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. W 2014 roku został złożony pozew o dopłatę. W toku postępowania sądowego biegli sądowi stwierdzili u powódki trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 20 %. Wobec takiej opinii biegłych pojawiły się obawy, czy Sąd nie oddali powództwa. Mimo to ocena całego zebranego w sprawie materiału dowodowego doprowadziła do wydania wyroku, na mocy którego Sąd zasądził od zakładu ubezpieczeń dodatkową kwotę 40.000,00 zł. Apelację od wydanego orzeczenia złożył pozwany zakład ubezpieczeń. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił w całości apelację pozwanego, co oznaczało uprawomocnienie się wyroku Sądu I instancji. Zatem łącznie zakład ubezpieczeń zapłacił poszkodowanej kwotę 88.000,00 zł przy stwierdzonych 20 % trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanej. Sygn. akt: I ACa 998/16
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • Świadczyłem kompleksowe usługi w zakresie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zagranicznym (udziały zostały objęte przez spółkę prawa niemieckiego - "spółkę matkę"). Usługi polegały między innymi na poznaniu oczekiwań Klienta, dopasowaniu ich do projektu stworzonego aktu założycielskiego, podjęcie czynności przed notariuszem, wypełnienie formularzy KRS niezbędnych dokumentów, złożenie wszelkich niezbędnych dokumentów do sądu rejestrowego. Cała procedura zakończyła się powodzeniem i wpisaniem spółki do rejestru przedsiębiorców.
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • Kompleksowe prowadzenie spraw sądowych, w tym doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, reprezentacja przed sądami na każdym etapie postępowania zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej. Wieloletnie i bogate doświadczenie zakończone licznymi sukcesami.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Majątek i Podatki
 • Nieruchomości
 • Spadki i testamenty
 • Inne
 • Praca
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Inne
 • Własność intelektualna

Opinie

Super szybka i rzetelna porada. Polecam!!!

Myślę że to dobry uczciwy człowiek uzyskałam konkretną odpowiedz na swoje pytania .Zamierzam wybrać się osobiście do Pana Tomasza dziękuję z całego serca

Bardzo fachowa pomoc.

Jestem niezmiernie wdzięczny za pomoc jaką okazal mi nieodpłatnie Pan Tomasz. To świetny Radca a jego pomoc dla laika prawnego to jak ręka podana tonącemu w bezradnej sytuacji bełkotu prawniczego. Wystarczyło kilka rad i ukierunkowań i sprawa zakończyła sie pomyslnie dla mnie jeszcze tylko formalna bitewka z komornikiem ale to czysta formalność! Polecam!

Odpowiedź którą otrzymałem była w pełni profesjonalna, a jednocześnie skutecznie wyczerpywała temat ujęty w moim pytaniu.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 65)