Radca prawny Michał Koralewski, Gdańsk

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Michał KoralewskiRadca prawny

(Od 2010)
Kancelaria Radców Prawnych LEGITUS s.c.
ul. Startowa 19h/11, 80-461 Gdańsk

Jestem radcą prawnym od 2010 roku. Specjalizuję się w prawie cywilnym oraz prawie handlowym, w tym w szczególności w tworzeniu umów i kontraktów gospodarczych oraz tworzeniu, bieżącej obsłudze, przekształcaniu i likwidacji spółek handlowych. Kolejną z moich specjalizacji jest OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE. W swojej praktyce zawodowej zajmuję się głównie doradzaniem przedsiębiorcom, zarządom i wspólnikom spółek. Jestem autorem kilkunastu książek z zakresu prawa handlowego, w tym komentarzy do prawa spółek. Moje publikacje i porady prawne ukazują się również regularnie na łamach ogólnopolskich gazet i dzienników. Od 2011 roku prowadzę również szkolenia z ochrony danych osobowych, prawa spółek oraz tworzenia umów gospodarczych.

Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
Rekomendacje: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Halodoktorze.pl S.A., Dopiro sp. z o.o., Skandius sp. z o.o., Ekspert sp. z o.o., Fordata sp. z o.o., Adrent sp. z o.o., Autocaros, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Inne uwagi: Jestem radcą prawnym, doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku. Specjalizuję się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz prowadzeniu postępowań sądowych. W szczególności w bieżącej obsłudze spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą. Opracowuję umowy, statuty oraz kontrakty, obsługuję zgromadzenia i negocjacje biznesowe. Zajmuję się również prawem autorskim, własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji. Świadczę pomoc prawną osobom fizycznym w zakresie spraw rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych oraz związanych z rynkiem nieruchomości. O moim przygotowaniu zawodowym niech świadczy fakt, że jestem autorem wielu publikacji naukowych oraz publicystą prawniczym. Na swoim koncie mam 10 wydanych książek, w tym takie tytuły, jak: "Prawo spółek - praktyczny komentarz", "Transgraniczne prawo spółek", "Umowy leasingu aspekty podatkowo-prawne", komentarze do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Prawach konsumenta, a także ponad 150 artykułów w czasopismach prawniczych i branżowych (m.in. Prawo Spółek, Edukacja Prawnicza, Prawo i Podatki, Paragraf na Drodze, Doradca Podatnika, LEX dla Notariusza, Nieruchomości C.H. Beck) oraz dziennikach: Gazeta Prawna, Rzeczpospolita. Od 2011 roku jestem wydawcą oraz redaktorem naczelnym Kwartalnika Prawa Spółek "Spółka&Co.". Więcej informacji na stronie: www.koralewski.pl

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 3 opinie

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
100,0 zł + 23% VAT
TAK
20%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 16
9 - 16
9 - 16
9 - 16
9 - 16

Sprawy przeprowadzone

 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (8)
  • Sprawa o odwołanie likwidatora przez sąd rejestrowy.
  • Sprawa o przejęcie przedsiębiorstwa spółki jawnej przez jednego ze wspólników
  • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę osobową.
  • Połączenie spółek kapitałowych.
  • Utworzenie holdingu spółek.
  • Likwidacja spółek kapitałowych.
  • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
  • Utworzenie spółki z o.o. spółki komandytowej
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (6)
  • Powództwo o odszkodowanie za nienależycie wykonaną umowę.
  • Sprawa o zapłatę za wykonaną usługę.
  • Sprawa o odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy.
  • Odstąpienie od umowy o dzieło
  • Dochodzenie roszczeń z rękojmi za wady budynku
  • Dochodzenie wynagrodzenia za roboty budowlane po odstąpieniu od umowy
 • Praca (4)
  • Sprawa o przywrócenie do pracy - po stronie pracodawcy.
  • opracowanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktów menadżerskich.
  • udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi
  • reprezentowanie pracodawcy przed komisjami pojednawczymi i sądami pracy
 • Własność intelektualna (4)
  • Spór o znak towarowy.
  • doradztwo w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz ich ochrony
  • przygotowanie umów o przeniesienie praw, licencji, sublicencji, itp.
  • pomoc prawna w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz praktyk nieuczciwej konkurencji
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (4)
  • Sprawa o ustalenie bezskuteczności odstąpienia od umowy.
  • opiniowanie umów i kontraktów, w tym pod względem ich zgodności z prawem oraz interesem klienta
  • tworzenie umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, listów intencyjnych porozumień, ugód pozasądowych, ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów umów
  • opracowanie kompleksowych opinii prawnych transakcji gospodarczych (due diligence)
 • RODO (3)
  • Wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych w spółce cywilnej
  • Wdrożenie dokumentacji RODO w spółce z o.o.
  • Audyt dokumentacji ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej
 • Spadki i testamenty (3)
  • Stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, część spadkobierców zamieszkuje w USA.
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie albo odrzucenie spadku
  • pomoc prawna w sporządzeniu testamentu
 • Sprawy ubezpieczeniowe (2)
  • Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek
  • Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (2)
  • Rozwód z orzekaniem o winie i podziałem majątku.
  • Podział majątku po rozwodzie.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (2)
  • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
  • Postępowanie naprawcze przedsiębiorcy.
 • Inne (1)
  • Sprawa o wydanie rzeczy.
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody spowodowane w wypadku.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Reprezentowanie pracodawcy w sprawie z powództwa pracownika o przywrócenie do pracy.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Nieruchomości
 • Inne

Publikacje zobacz wszystkie

Protokołowanie zgromadzeń wspólników

W praktyce obrotu gospodarczego wyłoniło się wiele zagadnień związanych ze sporządzaniem protokołów zgromadzeń spółek kapitałowych. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich: otwarcie walnego zgromadzenia – w przypadku s...

Przesłanki legalnego przetwarzania danych osobowych

Wbrew powszechnemu przekonaniu, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie uniemożliwia ich legalnego gromadzenia i wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 6 ust. 1 RODO, wystarczające jest d...

Przebieg postępowania przed Prezesem UOD

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych i zastąpił dotychczasowy organ, którym do 25 maja 2018 roku był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podobnie, jednakże jak w przypa...

Jakie umocowanie posiada prokurent w spółce?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Jej wyjątkowy charakter przejawia się przede wszystkim w znacznie większych kompetencjach prokurenta w porównaniu z pełnomocnikiem spółki. Jego umocowanie odnosi się do wszelk...

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Opinia prawnika, Pana Michala Koralewskiego byla zgodna a takze uzupelniala wiedze jaka udalo mi sie zgromadzic na temat mnie interesujacy. Odpowiedz uzyskalem szybko, dziekuje i polecam.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo sprawna i wyczerpująca odpowiedź ma moje pytanie . Bez skomplikowanych prawniczych terminów , jasno i zrozumiałe .

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Świetny

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 17)