Radca prawny Mateusz Lisy, Olesno
PREMIUM
Dodaj opinię

Mateusz LisyRadca prawny
(Od 2019)

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Lisy
Odpowiada w ciągu 2 godzin Otwarty na nowych klientów
ul. Wolności 8/10, 46-300 Olesno

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Lisy to pasja, profesjonalizm, zaangażowanie, a także umiejętność słuchania potrzeb Klientów. Szczególnym zakresem działania Kancelarii jest antywindykacja, czyli pomoc osobom zadłużonym w walce z wierzycielami masowymi - bankami, parabankami, funduszy sekurytyzacyjnymi i podmiotami udzielającymi pożyczek - chwilówek. Reprezentuję osoby zadłużone zarówno na etapie polubownym, sądowym, a także egzekucyjnym. Ponadto obszarem działania Kancelarii są również: - odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody powstałe w wypadkach drogowych, wypadkach przy pracy czy w związku z błędami medycznymi, - prawo umów, - dochodzenie należności, - prawo spadkowe, - zasiedzenia nieruchomości, - prawo rodzinne, w tym rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, - prawo karne - zarówno obrona oskarżonych, jak i reprezentacja oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych. Masz jakieś pytania? Zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę rozwiać Twoje wątpliwości.

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
150,0 zł + 23% VAT
TAK
5%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18
8 - 18
10 - 14

Sprawy przeprowadzone

 • Sprawy bankowe (9)
  • W momencie pojawienia się klienta w kancelarii (listopad 2019 r.) toczyło się wobec niego postępowanie egzekucyjnego z nieruchomości już od 2014 r. Po analizie akt sprawy okazało się, że nie ma podstaw do prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Udało się doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. W konsekwencji obroniono dłużnika przed utratą domu.
  • Wygrana sprawa z funduszem sekurytyzacyjnym (NSFIZ) o zapłatę nieprzedawnionego długu w sądzie. W postępowaniu skutecznie wykazano brak podstaw do żądania spłaty przez wierzyciela.
  • Zwycięstwo w sporze sądowym z bankiem o zapłatę z tytułu udzielonego kredytu.
  • Parabank udzielił klientowi pożyczki, jednak obciążył klienta wysokimi kosztami i opłatami. W sprawie przed sądem udało się zmniejszyć zadłużenie o większą część zadłużenia.
  • Klient pojawił się ze sprawą na etapie egzekucyjnym, gdy komornik zajął rachunek bankowy klienta. Udało się "wrócić" do postępowania sądowego i wyeliminować nakaz zapłaty na podstawie którego prowadzona była egzekucja. Umorzono postępowanie egzekucyjne, a w sądzie doprowadzono do oddalenia powództwa. Klient wygrał sprawę w całości.
  • Wierzyciel (bank) wyegzekwował na podstawie nakazu zapłaty całość zadłużenia. Klient nie wiedział jednak nic o postępowaniu sądowym (nie otrzymał nakazu zapłaty). Na skutek podjętych działań udało się "wrócić" do postępowania sądowego, wygrać sprawę (sąd oddalił powództwo w całości), a następnie odzyskać całość wyegzekwowanej kwoty od wierzyciela. Klient odzyskał wszystkie pieniądze, które wyegzekwował komornik.
  • Na etapie pozasądowym doprowadzono do tego, aby firma windykacyjna zaprzestała prowadzenia wobec klienta jakichkolwiek działań windykacyjnych z tytułu długu, który według klienta nie istniał.
  • Wygrana w całości w sprawie przed sądem o zwrot pieniędzy z polisolokaty.
  • Klient został pozwany o zapłatę długu przedawnionego. Finalnie sąd oddalił powództwo w całości. Klient nie musi spłacać zadłużenia.
 • Przestępstwa i wykroczenia (5)
  • Doprowadzenie do zachowania uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sąd nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów.
  • Złożenie skutecznego wniosku o zastosowanie tzw. blokady alkoholowej w samochodzie. Klient kilka lat temu skazany został za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Szansą na szybsze odzyskanie prawa jazdy okazała się blokada alkoholowa.
  • Klient prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Udało się przekonać sąd do zastosowania warunkowego umorzenia postępowania. Klient zachował prawo jazdy.
  • Członek zarządu spółki z o.o. nie składał wymaganych sprawozdań finansowych za kolejne lata. Wszczęto postępowanie karne. Udało się doprowadzić do warunkowego umorzenia postępowania. Klient nie ma statusu skazanego.
  • Reprezentacja klienta - oskarżonego w sprawie o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (4)
  • Reprezentacja klienta pozwanego o zapłatę alimentów na rzecz byłej żony. Powództwo oddalono. Klient nie musi płacić alimentów.
  • Reprezentacja w sprawie o zapłatę alimentów na rzecz dziecka małoletniego. Uzyskano oczekiwane alimenty od ojca dziecka.
  • Reprezentacja ojca dziecka w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta.
  • Reprezentacja matki dziecka w sprawie o ustalenie kontaktów ojca dziecka z dzieckiem. Doprowadzenie do zawarcia zadowalającej obie strony ugody.
 • Spadki i testamenty (4)
  • Doradztwo w zakresie sporządzenia testamentu.
  • Reprezentacja klienta w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym członku rodziny na podstawie testamentu. Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.
  • Reprezentacja spadkobiercy uprawnionego z testamentu w sprawie sądowej. Skuteczna obrona przed zarzutami innego uczestnika postępowania o nieważności testamentu. Klient odziedziczył spadek w całości na podstawie testamentu.
  • Reprezentacja klienta w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy. Sprawa zakończona na pierwszej rozprawie i pomyślnie.
 • Nieruchomości (3)
  • Sprawa o zasiedzenie nieruchomości zakończona wygraną.
  • Reprezentacja uczestnika postępowania w sprawie o zasiedzenie. Udało się doprowadzić do oddalenia wniosku o zasiedzenie, klient nie utracił własności nieruchomości.
  • Skuteczne uwłaszczenie nieruchomości. Klient chciał zasiedzenia nieruchomości, jednak okazało się, że jest możliwe uwłaszczenie, co jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem dla klienta i przede wszystkim tańszym. Klient uzyskał własność nieruchomości.
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (2)
  • Wygrana sprawa sądowa o zapłatę z tytułu zaległych faktur vat wystawionych za świadczone usługi. Skutecznie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne. Klient odzyskał pieniądze w całości.
  • Doprowadzenie do oddalenia powództwa o zapłatę. Powodem było to, że klient w rzeczywistości nie miał żadnego zadłużenia, a faktury były wystawione bezpodstawnie. Przeciwnik klienta nie wykonał swojej usługi.
 • Praca (2)
  • Złożenie skutecznego odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca wypowiedział klientowi umowę o pracę z przyczyny, która okazała się nieprawdziwa. Klient uzyskał odszkodowanie.
  • Doradztwo w zakresie uzyskania przez pracownika odprawy pieniężnej z tytułu wypowiedzenia umowy. Klient uzyskał należną odprawę.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (2)
  • Doradztwo, analiza i sporządzenie umów zlecenia, agencyjnej, dzierżawy, najmu, sprzedaży, leasingu.
  • Sporządzenie umowy agencyjnej
 • Majątek i Podatki (2)
  • Reprezentacja klienta w sprawie o zwrot udzielonej pożyczki. Sprawa zakończona pomyślnie z oczekiwaniem klienta.
  • Reprezentacja klienta w sprawie o roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Udało się odzyskać pieniądze, które klient zapłacił za rzecz uszkodzoną.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Reprezentacja pracodawcy w sprawie o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez pracownika. Doprowadzenie do korzystnej dla klienta ugody na pierwszej rozprawie.
 • KORONAWIRUS (COVID-19) (1)
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Inne
 • Sprawy ubezpieczeniowe
 • KORONAWIRUS (COVID-19)
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Inne
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 22)