Radca prawny Ewa Habuda, Elbląg

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Ewa HabudaRadca prawny

(Od 2017)
LFS Adwokaci Radcowie Prawni Radca Prawny Ewa Habuda
Odpowiada w ciągu 2 godzin
ul. Robotnicza 26, 82-300 Elbląg
ul. al. J. Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa

Oferta kancelarii kierowana jest do przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych oraz klientow indywidualnych. Kancelaria zapewnia rzetelną i profesjonalną pomoc prawną na terenie Warszawy, Województwa Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego jak również pozostałej części kraju.

Organizacje: Fundacja KOCYK

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 2 opinie

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 17
9 - 17
9 - 17
9 - 17
9 - 17

Sprawy przeprowadzone

 • Inne (1)
  • reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do NSA, stała obsługa podmiotów administracji samorządowej, sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień materialnego prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, prawo energetyczne.
 • Własność intelektualna (1)
  • wykonywania doradztwa dotyczącego rodzaju i charakteru autorskich praw majątkowych, związanych z poszczególnymi przejawami twórczości (literackiej, naukowej, medialnej, filmowej, architektonicznej, informatycznej), reprezentowania twórców wobec osób i firm naruszających ich autorskie prawa majątkowe, opiniowanie oraz tworzenia wszelkiego rodzaju umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów lub zezwalających na ich wykorzystywanie (umowy licencyjne, sublicencyjne).
 • Inne (1)
  • prowadzenia postępowań zmierzających do uzyskania niezbędnych dla podjęcia lub kontynuowania procesu budowy decyzji administracyjnych, wykonywania doradztwa dotyczącego zgodności rozwiązań projektowych i inżynierskich z prawem budowlanym, tworzenia umów przyłączeniowych na wszelkiego rodzaju media, tworzenia wszelkiego rodzaju umów o roboty budowlane (realizację inwestycji pod klucz, generalne wykonawstwo, wykonawstwo, podwykonawstwo).
 • Sprawy bankowe (1)
  • Skuteczne negocjacje w zakresie restrukturyzacji kredytów konsumenckich.
 • RODO (1)
  • sporządzanie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, sporządzanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych, sporządzanie wniosków dotyczących rejestracji zbiorów danych, sporządzanie wniosków dotyczących powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, sporządzanie oraz opiniowanie umów pod kątem zabezpieczenia danych osobowych, przygotowanie umów powierzania danych osobowych, pomoc i doradztwo prawne w zorganizowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych oraz dostosowaniu procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych, reprezentowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • obsługa podmiotów prowadzących działalność leczniczą, opiniowanie kontraktów z NFZ, sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne, sprawy związane z dyscypliną finansów publicznych.
 • Przestępstwa i wykroczenia (1)
  • reprezentacja stron w postępowaniu karnym, pomoc prawna w sprawach tzw. wykroczeń drogowych oraz innych prawo karne gospodarcze, m.in. działania na szkodę spółki, działania na szkodę wierzyciela, odpowiedzialność karna przedsiębiorców oraz członków zarządu.
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • wykonywania doradztwa o wyborze rodzaju spółki, jak również zrestrukturyzowania w tym celu spółki już istniejącej, wykonywania kompleksowych audytów prawnych spółek, projektowania i realizowania procedur prowadzących do utworzenia spółki, oraz wszelkiego rodzaju przekształceń w sferze bytu prawnego spółki, w tym – łączenie, podziały i przekształcenia spółek (umowy spółki, umowy o współdziałaniu wspólników, umowy zbycia udziałów lub akcji spółki, uchwały organów spółki, regulaminy organów spółki, rejestracja w KRS spółek oraz wszelkich zmian dotyczących statusu prawnego tych spółek), bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, opiniowanie i konsultacje prawne w zakresie zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz ich władz, reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych i sprawach gospodarczych, tworzenia struktur holdingowych, badanie zgodności umów z prawem konkurencji, doradztwo w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, wsparcie przedsiębiorców w przeciwdziałaniu naruszeniom zasad konkurencji

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Nieruchomości
 • Praca
 • Umowy (regulaminy, kontrakty)
 • Podatki (kontakty z urzędami)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • Zamówienia Publiczne

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo pomocna i szybko zajęła się sprawą.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pani mecenas bardzo szybko i zrozumiale odpowiedziała :) Polecam!!!

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 2)