Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Elbląg wyniki wyszukiwania: znaleziono 36 ofert

Filtruj wg kryteriów

KANCELARIA ADWOKACKA

Giermków 20/1, Elbląg

Reprezentowanie osób fizycznych i prawnych wstępujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego.

Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych.

Podział majątku wspólnego małżonków.

Sprawy o zadośćuczynienia za doznaną, krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne.

Obrona w sprawach o przestępstwa drogowe, stricte kryminalne, gospodarcze.

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego pozbawienia wolności, aresztowania i skazania.

Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej.

Dochodzenie odszkodowań dla ofiar wypadków komunikacyjnych i innych.

Sprawy o separację.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Dzikowska

Grunwaldzka 2/B29 lok. 14, 82-300 Elbląg

dochodzenie należności z tytułu korzystania z lokalu, gruntu itd.

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku

Zniesienie współwłasności nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia wraz z rozliczeniem roszczeń wzajemnych

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Tucholski Olszewski Radca prawny i Adwokat

Wieżowa 16, Elbląg

Kancelaria Radcy Prawnego Patryk Krzysztof Ogórek

Ks. Ściegiennego 2B, 82-300 Elbląg

Kancelaria Radcy Prawnego

Wiejska 19/I/15, 82-300 Elbląg

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy dotyczące naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych.

Reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, prokuraturą lub policją.

Sprawy o wykroczenia od developerów oraz innych zbywców nieruchomości.

Sporządzenie pism procesowych w postępowaniu karnym.

Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z obrotem nieruchomościami.

Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pomoc prawna w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń oraz koncesji.

Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych, a także podziału majątku dorobkowego małżonków.

Zakładanie i rejestracja w KRS, przekształcanie, podział spółek prawa handlowego.

Dochodzenie roszczeń z umów (m.in.: dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z gwarancji oraz rękojmi).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Janusz Patralski

1 Maja 17A, 82-300 Elbląg

Marcin Szakiewicz Kancelaria Radcy Prawnego

Teatralna 28/15, 82-300 Elbląg

Kancelaria Adwokacka Borzdyńscy Spółka Partnerska

1 Maja 58R, 82-300 Elbląg

Kancelaria Adwokacka

Zielona 1, Elbląg

Kancelaria Adwokacka Marcin Wróbel i Artur Zych

Związku Jaszczurczego 12 F, 82-300 Elbląg

Wróć na górę