Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Elbląg wyniki wyszukiwania: znaleziono 36 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Radcy Prawnego

Wiejska 19/I/15, 82-300 Elbląg

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zakładanie i rejestracja w KRS, przekształcanie, podział spółek prawa handlowego.

Sprawy dotyczące naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych.

Reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, prokuraturą lub policją.

Sprawy o wykroczenia od developerów oraz innych zbywców nieruchomości.

Sporządzenie pism procesowych w postępowaniu karnym.

Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z obrotem nieruchomościami.

Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pomoc prawna w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń oraz koncesji.

Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych, a także podziału majątku dorobkowego małżonków.

Sprawy o zapłatę (m.in.: wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop, odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne).

KANCELARIA ADWOKACKA

Giermków 20/1, Elbląg

Reprezentowanie osób fizycznych i prawnych wstępujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego.

Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych.

Podział majątku wspólnego małżonków.

Sprawy o zadośćuczynienia za doznaną, krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne.

Obrona w sprawach o przestępstwa drogowe, stricte kryminalne, gospodarcze.

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego pozbawienia wolności, aresztowania i skazania.

Sprawy o rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej.

Dochodzenie odszkodowań dla ofiar wypadków komunikacyjnych i innych.

Sprawy o separację.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Dzikowska

Grunwaldzka 2/B29 lok. 14, 82-300 Elbląg

dochodzenie należności z tytułu korzystania z lokalu, gruntu itd.

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku

Zniesienie współwłasności nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia wraz z rozliczeniem roszczeń wzajemnych

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Tucholski Olszewski Radca prawny i Adwokat

Wieżowa 16, Elbląg

Kancelaria Radcy Prawnego Patryk Krzysztof Ogórek

Ks. Ściegiennego 2B, 82-300 Elbląg

Marcin Szakiewicz Kancelaria Radcy Prawnego

Plac K. Jagiellonczyka 6 lok.2, 82-300 Elbląg

Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych (RODO)

Wygrana sprawa o ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych

Wygrana sprawa przeciwko firmie windykacyjnej dochodzącej przedawnionych należności. Zwalczenie bezpodstawnie wydanego nakazu zapłaty

Wygrana sprawa przeciwko firmie windykacyjnej dochodzącej przedawnionych należności. Zwalczenie bezpodstawnie wydanego nakazu zapłaty

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku spółdzielni mieszkaniowej

Szkolenia z RODO

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny (potrącenie rowerzysty).

Wygrana sprawa o zaległe wynagrodzenie

Wygrana sprawa o zwrot zadatku w podwójnej wysokości

Wygrana sprawa o przywrócenie do pracy

Kancelaria Adwokacka Adwokat Janusz Patralski

1 Maja 17A, 82-300 Elbląg

Kancelaria Adwokacka Borzdyńscy Spółka Partnerska

1 Maja 58R, 82-300 Elbląg

Kancelaria Adwokacka

Zielona 1, Elbląg

Kancelaria Adwokacka Marcin Wróbel i Artur Zych

Związku Jaszczurczego 12 F, 82-300 Elbląg

Wróć na górę