Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Bielsko-Biała wyniki wyszukiwania: znaleziono 93 oferty

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria adwokacka Mateusz Kubica

11 Listopada 60-62, pok. 311, 43-300 Bielsko-Biała

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Uniewinnienie od zarzutu popełnienia przestępstwa zniesławienia z art. 212 Kodeksu Karnego. W trakcie sprawy przy pomocy świadków oraz dokumentów udowodniono, iż Klient nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa.

Sprawa o wyrok łączny. Dzięki złożonej apelacji klient spędzi 9 miesięcy mniej w Zakładzie Karnym

Prawomocne uniewinnienie kuriera oskarżonego o przywłaszczenie sobie jednej z doręczanych przesyłek.

Sprawa zakończona uchyleniem całości alimentów na pełnoletnie dziecko, które było trudno zlokalizować.

Uniewinnienie do zarzutu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej prezesa.

Skrócenie okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów. Po przeprowadzeniu postępowania klient będzie mógł poruszać się pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową już po połowie okresu obowiązywania zakazu, przez co dużo łatwiej było mu się poruszać i załatwiać codzienne sprawy.

Zawarcie ugody z PZU w sprawie wypadku samochodowego, któremu uległa kobieta w okresie ciąży i uzyskanie w krótkim czasie (jak na takie sprawy) odszkodowania.

Apelacja w sprawie o rozwód zakończona podwyższeniem alimentów o 20% .

Wygrana z Niestandaryzowany Funduszem Sekurytyzacyjnym Zamkniętym w związku z nabytym przez ten Fundusz długiem. Dług powstał w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokładna analiza sprawy ujawniła błędy formalne popełnione przez Fundusz, co umożliwiło wygranie sprawy już na pierwszej rozprawie.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Szymkowiak

pl.Marcina Lutra 14 lok. 3, 43-300 Bielsko-Biała

Sobieskiego 11 CD 212, 40-082 Katowice

Odpowiada w ciągu 24 godzin

wygrana sprawa o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę , Klient został przywrócony do pracy (Silscrap sp. z o.o.) a pracodawca obciążony kosztami.

Sprawa o dział spadku, podział dwóch nieruchomości w Porąbce i Targanicach, w których spadkobiercy posiadali po odpowiednio 3/4 i 1/2 udziału w prawie własności. Sprawa sporna z uwagi na konieczność przeprowadzenia działu spadku po dwóch spadkodawcach- bezdzietnemu małżeństwu.

Prowadzę obronę klienta, któremu zarzucono działanie na szkodę dużego zakładu - Huty , szkoda miała wynosić kilka milionów złotych a finalnie został oskarżony o działanie na szkodę tego zakładu w kwocie nieco ponad 40 tys. zł. sprawa nie ma jeszcze finału sądowego.

Klient prosił o pomoc w sprawie czynów nieuczciwej konkurencji, którą wytoczył mu kontrahent. Reprezentowałem klienta przed Sądem Okręgowym w Katowicach

wielokrotnie pomagałem zarejestrować spółki akcyjne , jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

Spółka z Katowic z branży transportowej i spedycyjnej zleciła mi prowadzenie sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za wykonane usługi. Sprawa zakończyła się na etapie nakazu zapłaty, w którym sąd w pełni uwzględnił żądania mojego Klienta

Wygrana sprawa o rozwód .

Podział majątku wspólnego po rozwodzie, w ten sposób, że Klientce - żonie przyznane zostały wszystkie nieruchomości z obowiązkiem zapłaty na rzecz b. męża połowy wartości nakładów uczynionych na wybudowanie budynku mieszkalnego w okresie 4 lat od prawomocności orzeczenia, a dodatkowo otrzymała spłatę połowy wartości majątku stanowiącego aktywa firmy /jednoosobowej działaności gospodarczej/ b. męża.

Bonk Przybyszewski Wasilewski Adwokacka Spółka Partnerska

Plac Żwirki i Wigury 9a, 43-300 Bielsko-Biała

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę związaną z uszczerbkiem na zdrowiu doznany w wypadku drogowym.

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie, odszkodowanie przeciwko szpitalowi za zdarzenie medyczne (zakażenie).

Wygrana sprawa dot. alimentów na dziecko, którego ojciec przebywa za granicą.

Uniewinnienie osoby obwinionej za spowodowanie kolizji drogowej.

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie, odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej.

Udzielona porada dot. sprawy rozwodowej.

Wygrana sprawa o odszkodowanie za uszkodzony pojazd z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia.

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Kula

Cyniarska 22 A, 43-300 Bielsko-Biała

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Przeprowadzenie z sukcesem spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zasiedzenie, zniesienie współwłasności.

Obsługa prawna spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielokrotne ustanowienie dla skazanych odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Prowadzenie spraw o ogłoszenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu.

Pozytywnie przeprowadzone sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty, o ustalenie kontaktów, o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Wygranie szeregu spraw sądowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi o odszkodowania tytułu z OC na tle wypadków komunikacyjnych, w tym spraw, gdzie m.in. ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, bądź bezpodstawnie je zaniżył.

Kancelaria Codex

Karpacka 24/B16, 43-300 Bielsko-Biała

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Przygotowywanie projektów umów, negocjowanie umów, udział w negocjacjach handlowych

Preferowany dział prawa związany z prowadzeniem procesów rozwodowych, separacyjnych, związanych z relacjami rodziców z dziećmi, spraw alimentacyjnych i dotyczących podziału majątku

Duże doświadczenie w zakresie odszkodowań, w szczególności osobowych

Duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących nieruchomości, w tym spraw działowych

Prowadzenie szeregu postępowań w zakresie szeroko rozumianego prawa spadkowego (testamenty, zachowki, działy spadków, etc.)

Doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w sprawach przeciwko innym przedsiębiorcom, w tym także w zakresie dochodzenia należności

BIELLEX KANCELARIA ADWOKACKA AGATA BIELAWSKA

Cieszyńska 59/2, 43-300 Bielsko-Biała

Odpowiada w ciągu 2 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów M. Heinrich, M. Kaczanowski s.c.

Podwale 45, 43-300 Bielsko-Biała

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Sablik

Mickiewicza 2/3, Bielsko-Biała

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Niedawno udało się nam pozytywnie zakończyć sprawę o alimenty. Jako pełnomocnik powoda wnosiliśmy o zasądzenie kwoty 1000 zł na jedno dziecko. Pomimo, iż pozwany w dokumentacji wykazywał niski dochód udowodniliśmy, że jego wpływy są dwukrotnie wyższe niż deklarowane. W Konsekwencji sąd uwzględniające potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego zasądził ww. kwotę.

Nierzadko w naszym życiu pojawiają się problemy finansowe. Często wynikają z przypadków losowych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. W takim przypadku ustawodawca przewidział możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką. I tak- w ostatnim czasie nasza Kancelaria przeprowadziła postępowanie upadłościowe zakończone sukcesem. Pomimo pierwotnego postanowienia o oddaleniu wniosku, to po jego zaskarżeniu i ponownym rozpoznaniu Sąd podzielił nasze stanowisko w sprawie. Klientka została obarczona długami wynikającymi z funkcjonowania firmy męża. W wyniku rozbudowanego uzasadnienia udało się wykazać, iż nie miała świadomości co do zaciąganych i żyrowanych zobowiązań, co w konsekwencji pozwoliło na ostateczny sukces.

Wydaje się często, iż brak umowy oznacza brak dowodów i podstawy do skierowania sprawy do sądu. Nic bardziej mylnego. W sprawie dot. nienależytego wykonania dzieła udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie pomimo, iż początkowo wydawało się że nie dysponujemy wystarczającym materiałem dowodowym.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Adamaszek-Byba

Młyńska 2/8, 43-300 Bielsko-Biała

Lizurej J. Indywidualna kancelaria radcy prawnego

Świetlista 10, 43-382 Bielsko-Biała

Wróć na górę