Wydziedziczenie.

Wydziedziczenie.

Wydziedziczenie to pozbawienie ustawowego prawa do zachowku spadkobiercy przez spadkodawcę poprzez dokonanie rozporządzenia testamentowego. Spadkodawca może pozbawić osoby do tego uprawnione zachowku, podając w treści testamentu przyczynę . Ustawodawca dopuszcza wydziedziczenie, jeśli uprawniony (art. 1008 KC):

- wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

- dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu albo wolności albo rażącej obrazy czci,

- uporczywie nie dopełnia obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.