Unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartego przez przedsiębiorcę- czy jest możliwe ?

Aktualnie większość spraw frankowych- a wiec dotyczących ustalenia nieważności umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF- dotyczy umów zawieranych przez bank z konsumentami. Umowy takie o zbliżonej lub jednakowej treści zawierali jednak również przedsiębiorcy. Czy w takim razie mogą oni dochodzić ustalenia nieważności tych umów tak samo jak konsumenci ?

Czym różni się sytuacja konsumenta i przedsiębiorcy ?

Jako adwokat muszę zacząć od wyjaśnienia, iż sytuacja prawna kredytobiorcy będącego przedsiębiorcą kształtuje się odmiennie od sytuacji konsumenta. W przypadku przedsiębiorców nie znajdują bowiem zastosowania przepisy dotyczące tzw. klauzul abuzywnych. Z mojego doświadczenia w pracy adwokata wynika, iż to właśnie stwierdzenie przez sąd w umowie klauzul abuzywnych- i dalej, ustalenie niemożności wykonywania umowy po ich usunięciu- skutkuje najczęściej ustaleniem nieważności umowy kredytu.

Czy zatem przedsiębiorca może dochodzić ustalenia nieważności umowy kredytu ?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca. Klientom mojej kancelarii adwokackiej wyjaśniam, iż kredytobiorca będący przedsiębiorcą powinien w takiej sytuacji podnosić zarzut naruszenia zasady równowagi kontraktowej stron (przez przyznanie jednej ze stron- w tym wypadku bankowi- prawa do jednostronnego ustalania wysokości świadczenia kredytobiorcy wskutek zastosowania mechanizmu przeliczeniowego odsyłającego do bankowych tabeli kursów) oraz zarzut niedookreślenia świadczenia, którego dotyczy umowa kredytu (wysokość spłacanego kredytu jak i poszczególnych rat zależna jest od zmian kursowych w tabelach kursów).

Czy warto ?

Uważam, że jak najbardziej tak. Unieważnienie umowy kredytu uwalnia kredytobiorcę od obciążającego go kredytu. Pociąga to co prawda za sobą również konieczność rozliczeń między stronami umowy, w większości jednak przypadków kredytobiorcy już nadpłacili kredyt tj. wpłacili więcej niż sami otrzymali od banku.

Zaznaczyć jednak należy, iż każda umowa jest inna i przed decyzją o wniesieniu pozwu należy skonsultować się w tej sprawie z adwokatem.

Sprawy cywilne w Bielsku-Białej

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem porady prawnej w sprawie z zakresu prawa cywilnego lub chcielibyście Państwo powierzyć prowadzenie takiej sprawy w Bielsku–Białej lub okolicach, to zapraszam do kontaktu. Wszelkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej . Zapraszam również do zapoznania się z innymi wpisami na moim blogu . W celu zapoznania się z warunkami finansowymi prowadzenia sprawy zapraszam do zakładki cennik .

Autorem niniejszego wpisu jest adwokat Wojciech Nowak prowadzący kancelarię adwokacką w Bielsku-Białej.