Odbiornik telewizyjny a opłata abonamentowa – o czym warto pamiętać?

Posiadasz odbiornik telewizyjny lub radiowy o czym warto pamiętać i jakie przepisy znać – zapraszam do lektury artykułu.

Wszelkie opłaty związane z używaniem odbiorników radiowych i telewizyjnych reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r.o opłatach abonamentowych.

Art. 2 powyższej ustawy określ moment powstania i zakres obowiązku związanego z uiszczaniem opłata abonamentowych. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika . Warto pamiętać, że istotne jest samo posiadanie odbiornika i nie ma tu znaczenia czy zostanie on np. kiedykolwiek włączony przez użytkownika. Każdy kto dokonał rejestracji odbiornika posiada indywidualny numer identyfikacyjny.

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Ustawa zawiera wyłączenia, wskazujące, które odbiorniki nie podlegają obowiązkowemu zarejestrowaniu, są to m.in.  odbiorniki przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Jeśli posiadasz sklep ze sprzętem rtv, w ramach którego prowadzisz sprzedaż odbiorników w takiej sytuacji nie podlegają one obowiązkowi rejestracji.

Warto pamiętać, że w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Obowiązek wyrejestrowania odbiornika

Osoba fizyczna lub podmiot posiadający zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny może dokonać zgłoszenia zaprzestania używania tych urządzeń.

Ważne aby o tym pamiętać, aby uniknąć w przyszłości problemów z naliczaniem opłaty abonamentowej mimo, iż nie posiadamy odbiornika.

Wyrejestrowania można dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Należy pamiętać aby zachować potwierdzenie wyrejestrowania.

Zgodnie z ustawą kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony tj. Poczta Polska S.A.

W przypadku przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego organ przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Jeżeli otrzymałeś upomnienie wystawione przez Pocztę Polską, z którego wynik brak uiszczania opłat abonamentowych w terminie, warto sprawdzić czy dokonałeś wyrejestrowania odbiornika we właściwym czasie jeśli już go nie posiadasz.

***

Jeśli nie wiesz, jak poruszać się po przepisach to zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Kontakt.