Czy wolno grillować na balkonie?

Czy wolno grillować na balkonie?

Cała Polska grillem stoi. Sezon na pieczone kiełbaski już się rozpoczął, w związku z czym jak bumerang powraca pytanie: czy wolno grillować na balkonie?

Wyjaśniamy krótko: balkon i taras stanowią integralną część Twojego mieszkania, dlatego możesz korzystać z nich w dowolny sposób, ale tylko na zasadach regulowanych przez kodeks wykroczeń art. 51, zgodnie z którym czynności powodujące zakłócanie spokoju społecznego, porządku publicznego i spoczynku nocnego podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności lub karze grzywny. Przepis ten dotyczy także grillowania na balkonie.

Dodatkowo zasady grillowania na balkonach i tarasach (a raczej ich zakaz) regulowane są przez przepisy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Reasumując – jeśli planujesz grillowanie na balkonie musisz się liczyć z tym, że rozdrażnieni sąsiedzi wezwą policję lub straż miejską, która w najlepszym przypadku wypisze Ci mandat.