Pytanie z dnia 20 grudnia 2016

Wysłałam do byłego pracodawcy przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty kwoty odszkodowania z odsetkami na podstawie prawomocnego wyroku SR. Minął czas zapłaty i do tej pory nie otrzymałam zapłaty na konto, które podałam w piśmie. Kolejnym krokiem to skierować sprawę do komornika, - pytanie: do komornika w mojej miejscowości czy mam poszukać komornika w miejscowości dłużnika? Jak wygląda sprawa opłacania wykonywanej usługi komornika? np. za dojazdy do innego miasta dłużnika?

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Pisze Pani, że była to sprawa pracownicza, czy byłą Pani zwolnienia zkosztów. Art. 771 [Zwolnienie od kosztów] Zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 08:23:54 Obejrzało: 356 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Zasadniczo komornik właściwy do prowadzenia egzekucji to ten, który ma siedzibę w okręgu sądu rejonowego, na terenie którego zamieszkuje dłużnik. Można oczywiście wybrać komornika spoza rewiru, czyli mającego siedzibę w miejscu zamieszkania wierzyciela lub zupełnie innym, trzeba jednak mieć na uwadze to, że wydatki związane z przejazdem komornika do dłużnika pokrywa wówczas wierzyciel. Nie ma znaczenia to, że sprawa jest pracownicza i wierzyciel zwolniony jest z kosztów – sąd poniesie tymczasowo koszty egzekucji gdy jest to sprawa pracownicza, ale bez kosztów przejazdu jeśli wybrany zostanie komornik spoza rewiru. Wynika to z art. 8 ust. 11 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji: „W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika”

Odpowiedź nr 2 z dnia 21 grudnia 2016 18:22:16 Obejrzało: 350 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, Sprawniej dla sprawy będzie gdy skorzysta Pan z lokalnego komornika.

Odpowiedź nr 3 z dnia 23 grudnia 2016 17:21:14 Obejrzało: 343 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji art. 8 "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika".

Odpowiedź nr 4 z dnia 23 grudnia 2016 18:36:06 Obejrzało: 341 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.