wypowiedzenie umowy o pracę,okres wypowiedzenia,

Pytanie z dnia 07 marca

Witam,

Piszę z zapytaniem, ponieważ mam podpisaną umową o pracę na czas określony od 24.11.2018 do 31.10.2019, jednak chciałabym zrezygnować z pracy. Chciałabym też aby maj, był ostatnim miesiącem, w którym będę pracować, dlatego w tym przypadku powinnam złożyć wypowiedzenie z miesięcznym wyprzedzeniem czy 2 tygodniowym?

Pozdrawiam

O długości okresów wypowiedzenia przewidzianych w art. 36 par. 1 k.p. decyduje cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, czyli okres od nawiązania stosunku pracy do jego ustania. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę ustanie stosunku pracy następuje dopiero wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Tak więc, jak to wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, do okresu zatrudnienia, od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, wliczony zostaje staż pracy przypadający po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Dlatego też jeśli chce Pani rozwiązać umowę o pracę z końcem maja to Pani staż pracy będzie dłuższy 6 miesięcy ( od 24.11.2018 do 31.05.2019 r. to 6 miesięcy i 7 dni ) a w konsekwencji powinna Pani złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Odpowiedź nr 1 z dnia 11 marca 2019 12:41:15 Zmodyfikowano dnia: 11 marca 2019 12:41:15 Obejrzało: 203 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. W przypadku okresu zatrudnienia wynoszącego krócej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, w przypadku jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 3 lata okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. O długości okresów wypowiedzenia umowy o pracę decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia. Zatem w Pani przypadku licząc zatrudnienie od 24 listopada 2018 roku do 31 maja 2019 roku, mamy okres 6 miesięcy, co skutkuje przyjęciem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia (wręczenie wypowiedzenia musi nastąpić najpóźniej 30.04.2019 roku, że ostatnim miesiącem pracy był maj.

Odpowiedź nr 2 z dnia 11 marca 2019 18:00:23 Zmodyfikowano dnia: 11 marca 2019 18:00:23 Obejrzało: 203 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.