Pytanie z dnia 21 grudnia 2016

Witam.W 2013 zostałam wyeksmitowana z mojego domu. Mój problem polega na tym że dowód osobisty miałam ważny do 2014 roku a nie posiadam meldunku dowiedziałam się, że za brak ważnego dowodu grozi kara więzienia albo wysoka grzywna na którą mnie nie stać. Co mam zrobić w tej sytuacji wiem tylko,że dowód teraz mogę wyrobić w obojętnie jakiej miejscowości,ale nie wiem jak wygląda sprawa konsekwencji, czy są odgórnie określone prawem czy zależą od woli urzędnika.Proszę o pomoc. Pozdrawiam

Kwestia dowodów osobistych została szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z art. 34 powyższego aktu prawnego, osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty zasadniczo od ukończenia 18 roku życia. Od 1 stycznia 2013 r. odpowiedzialności karnej w myśl art. 79 ustawy o dowodach osobistych podlega każdy kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego. Kara za powyższe czyny polega na ograniczeniu wolności albo karze grzywny nawet do 5 tys. zł. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w razie utraty jego ważności. O wymianę należy wystąpić nie później niż 30 dni przed upływem jego terminu ważności. Zgodnie z treścią art. 40 ustawy, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument także w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym; uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby. Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 14:35:15 Obejrzało: 133 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.