Pytanie z dnia 18 czerwca 2018

Witam.
W Nowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego z 2017r. gmina naniosła na mojej działce drogę. Wcześniej był to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową.
Przytoczyłem w rozmowie telefonicznej z gminą Art. 36. planow. i zagosp. pr. niestety gmina twierdzi, że nie ma pieniędzy na wykup, a o odszkodowanie będzie można się ubiegać dopiero jak gmina zdecyduje się na budowę tej drogi.
Znalazłem też informacje, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 18.12.2014 r. art. 36 uznał za niezgodny z Konstytucją RP.

Chciałbym się dowiedzieć co w takiej sytuacji należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie, czy jest wogóle taka możliwośc i jakie byłyby to koszty.
Pozdrawiam
Jarosław

Jest na to jedno rozwiązanie pod warunkiem, że część Pana działki została przeznaczona w PZP pod drogę publiczną a nie wewnętrzną. Jeżeli pod drogę publiczną to należy złożyć do wójta/burmistrza wniosek o podział nieruchomości i koniecznie powołać się na art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe w trybie powyższego przepisu przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Wówczas za część działki która przeszła na własność gminy na wskutek podziału przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. W przypadku braku ugody na wniosek właściciela odszkodowanie jest ustalane i wypłacane według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Powyższy przepis dotyczy zarówno dróg, które dopiero mają powstać, jak i dróg istniejących. Do wniosku o podział nieruchomości należy złożyć wstępny projekt podziału, protokół z przyjęcia granic i mapę z projektem podziału które to dokumenty sporządza geodeta. Geodeci mają różne stawki wynagrodzenia wiec najlepiej zapytać się kilku ile będzie kosztowalo sporządzenie ww. dokumentów. Dodatkowo wypis i wyrys z ewidencji gruntów - koszt 150 zzł

Odpowiedź nr 1 z dnia 18 czerwca 2018 21:46:14 Zmodyfikowano dnia: 18 czerwca 2018 21:46:14 Obejrzało: 53 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.