Pytanie z dnia 20 czerwca 2018

Witam serdecznie , moje pytanie dotyczy wypowiedzenia przeze mnie umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą.Umowę zawarłem 04-01-2016 roku i termin jej upływa 25-10-2018 roku. Wiem że według nowych przepisów KP okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. I teraz moje pytanie: W umowie mam zapis że : Strony ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia art.33 KP. Czy ja mogę nadal skorzystać z tego zapisu i wypowiedzieć umowę pracodawcy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia skoro jest on dla mnie korzystniejszy??????

Nie może Pan. Wynika to z treści art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1220), która weszła w życie dnia 22.02.2016 r. i uchyliła z tym dniem art.33 k.p. i zmieniła brzmienie art. 36 k.p - "Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą".

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 czerwca 2018 11:47:47 Zmodyfikowano dnia: 21 czerwca 2018 11:47:47 Obejrzało: 58 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.