Pytanie z dnia 13 grudnia 2016

WITAM MAM BARDZO WAZNE PYTANIE. MÓJ CHŁOPAK CZEKA NA WYZNACZENIE TERMINU W SPRAWIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO JUZ MINĘŁY PONAD 3 TYGODNIE. I NIE MA JESZCZE TERMINU . MIESZKA ON Z TATA . MIAŁ ROBIONE POMIARY W TEJ SPRAWIE OKOŁO POŁ ROKU TEMU I BYŁY DOBRE. PYTANIE MOJE JEST TAKIE CZY KONIECZNE JEST ZROBIENIE ICH PO RAZ 2 ? I CO W PRZYPDKU JESLI OSOBA TJ JEGO TATA NIE BD ODBIERAŁ TELEFONÓW Z SĄDU Z SPR DOZORU ? WTEDY CAŁY DOZÓR PRZEPADA I NIE ODBEDZIE SIĘ SPRAWA ? JESLI NIE DODZOWONIĄ SIE DO JEGO TATY ???

Dzień dobry, Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego, 2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, 3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, 4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły pisemną zgodę 5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne. Spełnienie powyższych warunków daje możliwość udzielenia skazanemu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Zaznaczam, że wszystkie wezwania i zawiadomienia kierowane do ojca skazanego powinny być dokonywane za pośrednictwem poczty a nie telefonicznie, wobec tego nie wydaje się, aby nieodebranie telefonu przez ojca skazanego mogło mieć wpływ na udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Do udzielenia takiego zezwolenia nie jest również potrzebne dokonywanie po raz kolejny pomiarów.

Odpowiedź nr 1 z dnia 15 grudnia 2016 01:38:51 Obejrzało: 99 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.