Pytanie z dnia 29 grudnia 2016

Witam, dnia 05.03.2014 i 19.03.2014 dostałem mandaty za brak opłaty parkingowej. Żadnych mandatów za wycieraczką nie dosałem, dopiero 16.12.2016 przyszedł do mnie list z upomnieniem od Infrastruktury Miejskiej.
Ja z pytaniem co mam w takiej sytuacji robić? pisać jakieś odwołanie? zapłacić? a może się przedawnił?

Dziękuję bardzo za pomoc

Dzień dobry, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Za nieuiszczenie opłat postojowych pobiera się opłatę dodatkową. Wysokość opłaty dodatkowej nie może jednak przekroczyć 50 zł. Opłatę dodatkową pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku zarządca drogi. Kwestia przedawnienia omawianych opłat została uregulowana w art. 40d ustawy o drogach publicznych. Przepis ten stanowi, że w przypadku nieterminowego uiszczenia takich opłat pobiera się odsetki ustawowe. Przedmiotowe opłaty wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. Zatem sugeruję uiścić opłaty. Im szybciej tym taniej – mniejsze odsetki. Co do kwestionowania doręczenia mandatu to nie sposób wykazać braku pozostawienia mandatu za wycieraczką. Z mojego doświadczenia pracownicy pozostawiający opłaty za parkowanie wykonują zdjęcia zostawionych mandatów.

Odpowiedź nr 1 z dnia 29 grudnia 2016 11:05:46 Obejrzało: 107 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.