Pytanie z dnia 17 maja 2018

Witam. Czy dyrektor szkoły może zażądać zwrotu kosztów studiów podyplomowych w momencie złożenia wypowiedzenia umowy o pracę? Zaznaczam, że żadna umowa nie zostala zawarta w związku z podjęciem przeze mnie studiów

Brak umowy o podnoszeniu przez pracownika kwalifikacji zawodowych nie stanowi przeszkody do żądania przez pracodawcę zwrotu kosztów związanych z poniesionymi przez niego opłatami za studia pracownika. Umowa taka zawierana jest co do zasady w sytuacji gdy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych ( art. 103 (4) par. 3 k.p.). Jak wynika z treści art. 103 ( 5) k.p. w pewnych sytuacjach pracodawca może żądać zwrotu kosztów poniesionych na szkolenie pracownika mimo że nie zawarł z nim umowy a są nimi: 1) jeżeli bez uzasadnionych przyczyn pracownik nie podejmuje podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub przerywa ich podnoszenie; 2) w razie rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 3) w razie wypowiedzenia przez pracownika stosunku pracy w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wypowiedzenia spowodowanego mobbingiem, 4) rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia, jeżeli nie występuje przyczyna wymieniona w art. 55 lub 94(3) k.p. Pracownik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów świadczeń w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Odpowiedź nr 1 z dnia 18 maja 2018 10:01:02 Zmodyfikowano dnia: 18 maja 2018 10:01:02 Obejrzało: 100 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.