umowa najmu okazjonalnego

Pytanie z dnia 01 marca

Witam,
Mam pytanie odnośnie umowy najmu okazjonalnego.
Najemca musi u notariusza sporzadzić oświadczenie dot. aktu notarialnego.
A co z właścicielami mieszkania których najemca wskaże jako osoby które go ewentualnie przyjmą. Czy też muszą pojawić się u notariusza czy wystarczy jakiś dokument np nr księgi wieczystej ?
Drugie pytanie, co w sytuacji jeśli właściciel mieszkania sprzeda je a najemca zatai przed wynajmującym tą informację. Czy wynajmujący może wyrzucić wtedy najemce z mieszkania ?

Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu stanowi załącznik do umowy najmu okazjonalnego i powinno być sporzadzone na piśmie. Na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeśli Wynajmujący zażąda podpisu poświadczonego to taki właściciel będzie musiał pojawić się u notariusza. Odnośnie drugiego pytania to odpowiedź zawiera art. 19a ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów - W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, pod rygorem wypowiedzenia umowy. Jeżeli wynajmujący dowie się o utracie przez najemcę możliwości zamieszkiwania we wskazanym lokalu może wypowiedzieć umowę z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Oczywiście w przypadku eksmisji nie będzie możliwości eksmitowania do lokalu zastępczego wskazanego w oświadczeniu. Wówczas komornik w toku egzekucji stosuje art. 1046 § 4 zd. 1 i § 51 KPC, tj. jeśli dłużnik nie wskaże innego lokalu lub pomieszczenia, do którego ma tytuł prawny i w którym może zamieszkać, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu

Odpowiedź nr 1 z dnia 4 marca 2019 11:01:50 Zmodyfikowano dnia: 4 marca 2019 11:01:50 Obejrzało: 30 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.