Umowa na pośrednictwo sprzedaży nieruchomości, Wysokość prowizji.

Pytanie z dnia 06 czerwca

Dzień dobry. Podpisałam umowę na pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości. Podczas omawiania warunków potwierdzona została wysokość prowizji 4% brutto wartości sprzedaży i taki też zapis widnieje w moim egzemplarzu umowy. Po zakończeniu transakcji biuro nieruchomości wystawiło mi fakturę na 4% netto + 23% VAT. Dodam, że po mojej stronie umowa jest zawarta na osobę prywatną, nie na np. działalność. Biuro nieruchomości przysłało mi skan strony ich egzemplarza umowy, gdzie wykreśone jest słowo brutto i pozostaje netto. Na moim egzemplarzu natomiast wykreślone jest netto i pozostaje brutto. Czy taka umowa jest ważna? Oczywiście jest w niej zapis o dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, ale akurat w zakresie stawki wynagrodzenia różnią się one. Biuro nieruchomości powiedziało, że nie mogą wykonać korekty faktury nie mając prawidłowej umowy u siebie. Zaproponowali, że prześlą do mnie egzemplarz, gdzie zaznaczone będzie wynagrodzenie brutto i proszą, aby odesłać im podpisaną umowę. Czy to jest legalne? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam, Agata

Dzień dobry, należy wysłać do biura oficjalne wezwanie do skorygowania faktury. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 6 czerwca 2024 22:16 Zmodyfikowano dnia: 6 czerwca 2024 22:16 Obejrzało: 26 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 180 ust. 3) umowa pośrednictwa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. W mojej ocenie umowa jest zatem ważnie zawarta (a nawet jak wynika z opisu pośrednik wykonał należycie swoje zobowiązanie), natomiast występuje spór co do jednego z głównych jej postanowień, tzn. wynagrodzenia (na egzemplarzu przedsiębiorcy wskazano korzystniejszą dlań wartość netto, która dopiero ma zostać powiększona o kwotę podatku od towarów i usług, a na Pani egzemplarzu - kwotę brutto). Tego rodzaju spór musi zostać rozstrzygnięty albo na drodze polubownej albo przez sąd powszechny, wskazany w umowie w klauzuli prorogacyjnej lub ogólnie właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Napisała Pani, że omówiła (wynegocjowała) warunki umowy z pośrednikiem i znalazły one swoje odzwierciedlenie w egzemplarzu umowy będącym w Pani posiadaniu. Zgodnie zaś z przepisem art. 72 § 1 k.c. w razie prowadzenia negocjacji w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Powyższe oznacza że dokument umowy znajdujący się u pośrednika może nie odzwierciedlać rzeczywistej woli stron umowy lub też istnieje możliwość że został on celowo przerobiony. W tym ostatnim przypadku mogłoby nawet potencjalnie dojść do czynu zabronionego w postaci przestępstwa fałszerstwa materialnego dokumentu prywatnego jakim jest egzemplarz umowy (art. 270 kk). Nie przesądzając powyższego, warto w tym momencie zwrócić się do pośrednika i przedstawić mu Pani stanowisko w sprawie - najlepiej na piśmie.

Odpowiedź nr 2 z dnia 7 czerwca 2024 12:09 Zmodyfikowano dnia: 7 czerwca 2024 12:09 Obejrzało: 20 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.