Porada w sprawie najmu okazjonalnego.

Pytanie z dnia 19 maja

Witam.
Mam pytanie dotyczące umowy najmu okazjonalnego. Jakie dokumenty potrzebuje najemca.? Czy potrzebny jest odpis aktu notarialnego lub wpisu w księgi wieczyste osoby która poświadczy że w razie eksmisji najemca ma gdzie się zatrzymać. Czy osoba poświadczająca musi mieć swoją własność czy może posiadać inne mieszkanie np. Socjalne komunalne itp.
Pozdrawiam

Witam. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów: Art. 19a [Charakter umowy] 1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 1a.(uchylony) 2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności: 1)oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2; 2)wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu; 3)oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Odpowiedź nr 1 z dnia 19 maja 2021 18:41 Zmodyfikowano dnia: 19 maja 2021 18:41 Obejrzało: 27 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.