Pytanie z dnia 22 maja 2017

Dzień dobry
Od 19 kwietnia do 19 maja pracowałem na stażu bez żadnego wcześniejszego przyuczenia do tego stanowiska robiłem to co mi kazano.19 maja na koniec zmiany mistrz oznajmił mi że mam zgłosić się do Urzędu Pracy.Okazało się że zostałem zwolniony dyscyplinarnie,z czym się nie zgadzam.
Co mam dalej robić?bo ta dyscyplinarka zostanie mi do końca Życia a mam dopiero 24 lata.
Proszę o poradę

Rozumiem, że był skierowany do odbycia stażu przez Urząd Pracy. W zasadzie w takim przypadku to nie ma Pan umowy o pracę z organizatorem stażu tzn. zakładem pracy w którym Pan odbywał staż tak więc nie może on Pana zwolnić w trybie dyscyplinarnym w rozumieniu kodeksu pracy. Może jednak dojść do przerwania kontynuowania stażu. Wedle § 9 ust. 2 Rozporządzenia MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009r w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku: 1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu; 2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych; 3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu. Jak wynika z tego przepisu przerwanie stażu powinno zostać poprzedzone Pana wysłuchaniem. W Urzędzie Pracy powinni Pana poinformować jakie były powody tego "dyscyplinarnego zwolnienia" i dać możliwość ustosunkowania się do nich. Dobrze więc jeszcze raz pójść do UP i uzyskać taką informację po czym na piśmie złożyć swoje wyjaśnienia. Skutkiem przerwania stażu z winy bezrobotnego jest wykreślenie go z listy bezrobotnych który wynosi w przypadku pierwszej rezygnacji 120 dni.

Odpowiedź nr 1 z dnia 22 maja 2017 14:07:00 Zmodyfikowano dnia: 22 maja 2017 14:14:21 Obejrzało: 53 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.