Czy notariusz może sporządzić umowę najmu lub dzierżawy?

Pytanie z dnia 01 maja

Czy notariusz może sporządzić umowę najmu / dzierżawy? A  jeśli nie to czy notariusz może dać poświadczenie notarialne gdy jest podpisywana w obecności umowa między właścicielem a najemcą lub dzierżawcą? Czy można później dokonać wpisu do KW umowę najmu / umowę dzierżawy? Jeśli tak to jak to wygląda czy wtedy do sądu trzeba złożyć oryginały  czy kopię umówi z poświadczeniem notarialnym ? Ile wyniesie koszt wniosku ? W jaki sposób dostaniemy odpowiedź o ten wpis lub ile się czeka od złożenie wniosku o wpis do KW?
Czy notariusz może napisać jaką treść w pełnomocnictwie w akcie notarialnym:
Czy można dać uprawnienia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Mocodawcy we wszelkich sprawach postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi , organami administracji i publicznej , organami egzekucji sądowej i administracyjnej osobami fizycznymi , osobami prawnymi w tym bankami , przed dostawcami mediów i zameldowania osoby /osób, towarzystwami ubezpieczeniowym i innymi przedmiotami prawa.
Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje upoważnienie do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Mocodawcy. Pełnomocnictwo na czas nieokreślony pod rygorem nieważności.
Czy taką treść może sporządzić notariusz ?
Mam z babcią podpisaną zwykłą umowę najmu czy taką umowę można ujawnić w KW czyli wpis do KW?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.