Co powinna zawierać umowa pożyczki od osoby prywatnej.

Pytanie z dnia 17 lutego

Witam. Co powinna zawierać umowa odnośnie pożyczki od osoby prywatnej , czy samodzielnie sporządzona na piśmie ,ma moc prawną?

Dzień dobry, oczywiście, wystarzy umowę pożyczki sporządzić na piśmie. Warto jednak zlecić jej przygotowanie adwokatowi, który zadba o należyte zabezpieczenie Pana/i interesów. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 19 lutego 2024 08:35 Zmodyfikowano dnia: 19 lutego 2024 08:35 Obejrzało: 44 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, umowa pożyczki powinna zawierać: - dokładne oznaczenie stron umowy; - wskazanie, kto komu udziela pożyczki; - dokładne określenie kwoty udzielonej pożyczki; - określenie terminu i sposobu wypłaty pożyczki (jeżeli w gotówce - to najlepiej za pokwitowaniem; jeżeli na rachunek bankowy - to powinno się wskazać numer rachunku); - określenie, czy pożyczka jest oprocentowana, a jeżeli tak, to według jakiej stawki; - określenie terminu zwrotu pożyczki wraz z odsetkami. W umowie pożyczki warto też zawrzeć postanowienia dotyczące: - zabezpieczenia pożyczki (np. weksel albo zastaw lub zastaw rejestrowy); - konsekwencji braku zwrotu pożyczki w terminie (domyślnie obowiązują odsetki ustawowe za opóźnienie, można jednak zastrzec wyższe odsetki); - możliwości wypowiedzenia pożyczki przed terminem zwrotu; - sądu właściwego do rozstrzygania sporów w związku z umową pożyczki; - zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Samodzielnie sporządzona na piśmie umowa pożyczki ma moc prawną o ile jest podpisana przez obie strony i zawiera przynajmniej oznaczenie stron umowy oraz wskazanie, że jedna strona pożycza drugiej stronie określoną ilość pieniędzy (albo rzeczy oznaczonych co do gatunku), a druga strona zobowiązuje się te pieniądze (albo rzeczy) zwrócić. Pełną moc prawną ma także umowa pożyczki zawarta w formie ustnej. Inną kwestią jest wykazanie, że rzeczywiście doszło do jej zawarcia i na jakich warunkach. Jeżeli pożyczka udzielona jest na kwotę powyżej 1000 zł - rekomenduje się jej zawarcie w formie pisemnej, ze względu na ograniczenia dowodowe. W razie dodatkowych pytań albo chęci skorzystania z pomocy przy tworzeniu i negocjowaniu umowy pożyczki - zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, adw. Konrad Krstulović

Odpowiedź nr 2 z dnia 19 lutego 2024 10:39 Zmodyfikowano dnia: 19 lutego 2024 10:39 Obejrzało: 44 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.