Aneks do umowy o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy z najemcą.

Pytanie z dnia 30 maja

Niedawno wydzierżawiłem kawałek ziemi pod maszt telekomunikacyjny,
w czasie trwania umowy firma która wydzierżawia została wykupiona przez inna firmę.
Czy muszę podpisać aneksu o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Najemcę na inną spółkę dominującą, zależną lub powiązaną z Najemcą?
Jeżeli nie podpiszę jakie konsekwencję mnie czekają?

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.