Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Zabrze wyniki wyszukiwania: znaleziono 34 oferty

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Adwokacka

3-GO MAJA 25, 41-800 Zabrze

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Pomagam w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, sporządzamy projekty umów, pozwów i pism procesowych, dochodzimy zaległych należności w postępowaniu sądowym. Znajomość prawa gospodarczego poparte jest wieloletnim pełnieniem stanowiska arbitra Sądu Polubownego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

W postępowaniu dot. szkód górniczych pomagamy uregulować sprawy własności gruntów i budynków (zasiedzenie, spadki) oraz dokonujemy aktualizacji ksiąg wieczystych.

Sporządzanie wniosków o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, odroczenie wykonania kary, sporządzenie apelacji.

Pomagam w sprawach rodzinnych, do którego zaliczają się: sprawy o rozwód, separację, podział majątku dorobkowego. Dodatkowo roszczenia alimentacyjne, w tym podwyższenie lub obniżenie bieżącej kwoty alimentów, sprawowanie opieki nad dziećmi, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, bądź ograniczenie praw rodzicielskich.

Pomagam przy przejściu praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenia nabycia spadku, o zachowek.

Pomagamy w sprawach pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Przeważnie dotyczą one niewypłacenie zaległego wynagrodzenia, łamania przez pracodawcę ogólnych zasad Kodeksu Pracy np. większej ilości przepracowanych godzin, niż zakreślonych w umowie.

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań osobowych, komunikacyjnych, za szkody górnicze lub zadośćuczynienia - które mają na celu uzyskanie odszkodowania za poniesione straty osobowe, czy materialne. Wystąpienie o odszkodowanie polega na zgłoszeniu powstałej szkody i jej wartości do ubezpieczyciela , ponadto ustaleniu okoliczności zdarzenia. W przypadku nie zawarcia ugody w przedmiotowej sprawie, wystąpienie na drogę sądową w celu wypłaty świadczenia.

Kancelaria Radcy Prawnego Danuta Gogolińska-Gajda

Wolności 262, 41-800 Zabrze

Odpowiada w ciągu 2 godzin

Reprezentacja ubezpieczonego w sporze z ubezpieczycielem o zwrot zaniżone świadczenia wykupu i opłaty likwidacyjnej

Reprezentacja w sporze z funduszem inwestycyjnym - nabywcą wierzytelności o zwrot kredytu

Reprezentacja pracownika w sporze o ustalenie istnienia stosunku pracy

Przygotowania kompletu dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki

Dostosowanie działalności spółki do wymogów RODO; wdrożenie RODO w podmiocie gospodarczym

Kancelaria Adwokacka Artur Wojan

Plac Teatralny 10, 41-800 Zabrze

NAJCZĘŚCIEJ POMAGAM SWOIM KLIENTOM W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia) Przestępstwa przeciwko komunikacji (wypadki komunikacyjne,jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków) przestępstwa narkotykowe (posiadanie narkotyków, udzielanie narkotyków, handel narkotykami, wytwarzanie narkotyków Przestępstwa przeciwko wolności (groźby, stalking) Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, uprowadzenie małoletniego) Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej) Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (podrabianie i przerabianie dokumentów) Przestępstwa przeciwko mieniu (oszustwo, kradzież, kradzież z włamianiem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, paserstwo) Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (wyłudzenie kredytu, wyłudzenie odszkodowania)

Swoim klientom pomagam w następujących sprawach: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek

Specjalizuję się w sprawach rozwodowych, a w szczególności w skomplikowanych sprawach o rozwód z orzekaniem o winie. Prowadzę również następujące sprawy : sprawy o alimenty na rzecz dziecka lub małżonka, sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi

Prowadzę również sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne i wypadki przy pracy

Kancelaria Adwokacka Tomasz Wojtalik

Plac Warszawski 5/3, 41-800 Zabrze

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy gospodarcze w tym sprawy o zapłatę, ze stosunku spółki, przygotowanie i opiniowanie umów

Sprawy o rozwód i separację - postępowanie cywilne

Prowadzenie spraw karnych - prawo karne procesowe, oraz materialne

KANCELARIA ADWOKACKA PAWEŁ DŁÓCIOK

Szczęść Boże 7, Zabrze

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących uzyskiwania odszkodowań min. z tytułu szkód komunikacyjnych, szkód górniczych, błędów medycznych oraz wszelkich innych sprawach odszkodowawczych.

Posiadam doświadczenie w dziedzinie Prawa łowieckiego oraz Ustawy o broni i amunicji. Pomagam w takich obszarach jak uchylenie uchwał kół łowieckich oraz organów Polskiego Związku Łowieckiego, przestępstwa i wykroczenia łowieckie w postępowaniu przed Sądem oraz organami dyscyplinarnymi, odszkodowania za szkody łowieckie, uzyskanie i utraty pozwolenia na broń, stałej i bieżącej obsługi prawnej biur polowań.

Kancelaria reprezentuje również Klientów w postępowaniu karnym skarbowym i karnym gospodarczym.

Cognitor. Kancelaria radcy prawnego

Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze

Odpowiada w ciągu 3 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz

3 Maja 30/2, 41-800 Zabrze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Niewelt

Pułaskiego 17, 41-800 Zabrze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Stanisław Onaczyszyn

Wolności 311, 41-800 Zabrze

Wróć na górę