Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Wałbrzych wyniki wyszukiwania: znaleziono 35 ofert

Filtruj wg kryteriów

Agnieszka Sikorska Kancelaria Adwokacka

Konopnickiej 1/2, 58-300 Wałbrzych

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego.

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

Reprezentacja w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.

Sprawy z zakresu opieki, kurateli, ubezwłasnowolnienia.

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym we wszystkich instancjach.

Prowadzenie spraw o zapłatę.

Pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Sprawy o podział majątku.

Pomoc w sprawach o separację.

Sporządzenie środków zaskarżenia: apelacji, zażaleń, kasacji.

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Bąk

Plac Magistracki 3/15, 58-300 Wałbrzych

Reprezentacja przed sądem w postępowaniu o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu. Ubezpieczyciel zaniżył stawki roboczogodzin, nie ujął w kosztorysie wszystkich uszkodzeń oraz zastosował współczynniki odchylenia przy lakierowaniu i nieoryginalne części.

Przygotowanie projektu umowy oraz przeprowadzenie procesu rejestracji spółki z o.o. z branży e-commerce.

Oferuję ekspercką pomoc w zakresie prawa rzeczowego obejmującą między innymi sprawy o: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, wywłaszczenie, służebności gruntowej i osobistej.

Reprezentacja klientki po wniesieniu do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty z uwagi m.in. na przedawnienie roszczenia w sprawie z powództwa Funduszu Sekurytyzacyjnego.

Przygotowanie pełnej dokumentacji (regulamin, polityka bezpieczeństwa, GIODO) oraz doradztwo prawne dla sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą m.in. odzieży, perfum, zdrowej żywności, suplementów diety, artykułów dziecięcych.

SKARGA PAULIAŃSKA: Klientce na mocy wyroku sądu przysługiwała wierzytelność pieniężna od dłużnika. Nie chciał uregulować długu dobrowolnie, więc komornik wszczął egzekucję z jego nieruchomości. Okazało się jednak, że dłużnik przeniósł własność tej nieruchomości na członka swojej najbliższej rodziny. W związku z tym domagaliśmy się uznania tego przeniesienia za bezskuteczne wobec mojej klientki. Sąd wydal wyrok na naszą korzyść, uwzględniając skargę pauliańską.

Reprezentacja klienta w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy, który przed śmiercią mieszkał w Irlandii.

Pomagam w zakresie prawa pracy. Prowadzę sprawy z tytułu bezpodstawnych zwolnień i wypowiedzeń, odszkodowań pracowniczych.

Oferuję pomoc i wsparcie w kwestii uzyskiwania odszkodowań, zadośćuczynienia oraz wszystkich kwestii związanych ze sprawami o odszkodowanie z wypadków samochodowych, wypadków ładunków, wypadków motocyklowych, obrażeń ciała.

ZACHOWEK: moja klientka wniosła do sądu o stwierdzenie nabycia spadku w całości z testamentu po swojej matce. Siostra klientki w roku 2016 wniosła przeciwko niej pozew o zachowek. Podniosłyśmy zarzut przedawnienia z uwagi na upływ trzyletniego okresu od otwarcia testamentu, który był trafny i poskutkował oddaleniem powództwa o zachowek.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Jankowski

Rynek 21/1, Wałbrzych

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach z następujących tytułów: Błąd medyczny

Kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach z następujących tytułów: Kolizja drogowa (OC/AC)

Kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach z następujących tytułów: Słup na działce

Kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach z następujących tytułów: Wypadek w gospodarstwie rolnym

Kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach z następujących tytułów: Wypadek komunikacyjny

Kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach z następujących tytułów: Wypadek w pracy

Kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach z następujących tytułów: Zniewaga lub pomówienie

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Krzysztof Strzelec

Gdańska 10, 58-300 Wałbrzych

Kancelaria wygrała sprawy o odszkodowanie

Prawa o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Podatek od nieruchomości wygrana sprawa przed NSA

Sprawa o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka

Przygotowywanie projektów umów w obrocie gospodarczym oraz cywilnym

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Stuchły

Plac Magistracki 3/7, 58-300 Wałbrzych

uzyskanie zadośćuczynienia i renty z tytułu wypadku drogowego dla osoby poszkodowanej w tym wypadku.

Postępowanie rodzinne poprzez uzyskanie alimentów na dziecko i ustalenie sposobu i częstotliwości kontaktów dziecka z rodzicem

wniosek o odroczenie i zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności dla skazanego wyrokiem sądowym

postępowanie spadkowe od momentu stwierdzenia nabycia spadku po dział spadku pomiędzy spadkobierców.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Żyłak - Matwiej

Juliuisza Słowackiego 8/2, 58-300 Wałbrzych

Odpowiada w ciągu 5 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

Witam Bardzo proszę o pomoc. Otóż mieszkałam z bratem i mama w jednym mieszkaniu. Mama zmarła nie zostawiając Testamentu. Ja z bratem jestem zameldowania w tym mieszkaniu ale mam jeszcze jednego brata który nie ma meldunku ponieważ mieszka na swoim. Przyjęliśmy spadek po mamie każdy z nas otrzymał 1/3. Ale teraz brat który nie jest zameldowany domaga się podziału mebli i innych rzeczy znajdujących się w mieszkaniu. Cześć z nich sama kupiłam wyposażenie do mojego pokoju itp. Ale nie posiadam już rachunków na to. Czy będę musiała się tym dzielić z bratem? I jeszcze jedno pytanie. Otóż miałam pelnomocnictwo do konta mojej mamy.mama przez cały czas mówiła ze to będzie moje ze mam wybrać wszystkie pieniadze i zamknąć konto.tak tez zrobiłam. Po czasie dowiedziałam się że nie mogłam tego zrobić bo pelnomocnictwo wygasło z dniem śmierci. Ale byłam tego kompletnie nie świadoma. Co teraz mogę zrobić?

Dzień dobry, odnośnie spadku po mamie, najlepiej będzie przeprowadzić odpowiednie postępowanie przed Sądem (dział spadku). W takim postępowaniu będzie mogła Pani udowodnić, że część przedmiotów, których żąda Pani brat stanowiła Pani własność (a nie mamy). Skoro nie posiada Pani rachunków/faktur istotne będą Pani wyjaśnienia, wyjaśnienia Pani drugiego brata oraz zeznania ewentualnych świadków, którzy potwierdzą, że przedmioty należą i przed śmiercią Pani mamy należały do Pani.Co do pozostałych przedmiotów tj. tych które należały do Państwa mamy konieczne będzie przeprowadzenie podziału. Odnoście pieniędzy, które pobrała Pani z konta - jest podobnie, w przypadku braku odpowieniej dyspozycji spadkodawcy, pieniądze znajdujące się na rachunku bankowym wchodzą w skład spadku po osobie zmarłej, a tym samym każdemu z Państwa należy się 1/3 tych środków. Niezależnie od tego istnieje pewne ryzyko, że zostanie Pani oskarżona o popełnienie przestępstwa oszustwa, bądź skierowania przeciwko Pani roszczeń o naprawienie szkody (o ile taka wystąpi) np. brat zażąda od Banku części przypadających mu środków.

ZABRANO MI ALIMENTY Z FUNDUSZU PONIEWAZ ZMIENILAM PRACE I PRZEKRACZAM DOCHOD W DODATKU MAM ODDAC ALIMENTY OD STYCZNIA DO WRZESNIA 2017 PRZY ZAROBKACH 1530ZL JAK MOGE SIE OD TEGO ODWOLAC NIE MAM Z CZEGO ODDAC

Dzień dobry, jeżeli faktycznie został przez Panią przekroczony dochód - nie ma możliwości skutecznego odwołania się od decyzji dotyczącej uchylenia przyznanych świadczeń. Z kolei przy założeniu, że otrzymała Pani decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń od stycznia do września (a tak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego) oraz mając na uwadze, iż dochód został przekroczony najodpowiedniejszym rozwiązaniem będzie złożenie do organu wniosku o umorzenie kwot nienależnie pobranych bądź rozłożenie należności na raty na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie z którym organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. W takim wniosku konieczne jest szczegółowe uzasadnienie i dokładne opisanie trudnej sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz przedstawienie odpowiednich dowodów (np. rachunków, opłat za czynsz, podatków, faktur za leki i inne niezbędnych wydatków).

Witam.Sprawa dotyczy splaty zaległości. Moj dlug wynosi 8000 tys zl,I zostal on rozlozony na raty po 500 zl do 15 kazdego miesiaca, I tak co miesiac przelewam I zostalo juz splacone 2000. Dwa dni temu okazalo sie ze niestety komornik zajal moje konto na kwote 8990zl, dzwoniac komornik stwierdzil ze go to nie obchodzi ,ale czemu skoro wszystko splacane jest regularnie I gdzie zniknely te 2000 tys zl ,dlaczego komornik ich, nie odliczyl ? I czy bez pisma o rozpoczeciu windykacji komorniczej ma prawo wejsc na konto ?

Dobry wieczór! Wszystko zależy od wierzyciela. Jeżeli wierzyciel skierował mimo zawartej umowy o spłatę ratalną odpowiedni wniosek egzekucyjny do komornika, to komornik miał prawo prowadzić egzekucję zgodnie z wnioskiem. Zwrócić należy szczególną uwagę, że komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Niestety z przedstawionego w pytaniu stanu faktycznego niewiele wynika. Nie jest jasne z kim zostały ustalone raty (zdarza się, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, że dogaduje się z Komornikiem co do dobrowolnych wpłat, a czasami niezależnie od wypłacalności z samym wierzycielem przed wszczęciem egzekucji), jak również czy ustalenia zostały potwierdzone na piśmie. Jest wiele kwestii, które należałoby rozważyć i bez których udzielenie prawidłowej i jednoznacznej odpowiedzi nie jest możliwe np. czy kwota 8000 zł jest kwotą należności głównej, czy zawiera koszty, odsetki itp.. Co do dalszej części pytania wskazuję, iż Komornik przy pierwszej czynności egzekucyjnej ma obowiązek zawiadomić dłużnika o wszczętej egzekucji z podaniem tytułu wykonawczego oraz sposobu przeprowadzenia egzekucji z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny (komornika) odpis tytułu wykonawczego. Ponadto w przypadku egzekucji z rachunku bankowego komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego doręczając odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

Otrzymałem w styczniu 2017 darowiznę od matki w kwocie 100 000 . Nie złożyłem zeznania w ustawowym terminie 6 miesięcy. Z informacji jakie uzyskałem w US dowiedziałem się że muszę złożyć zeznanie SD-3 . + opłata podatku. Chciałbym się dowiedzieć o wszystkich możliwych kosztach i prawdopodobieństawach postępowań itp. które mogą się pojawić w ciągu najbliższych 5 lat. Jakich konsekwencji nalezy się spodziewać w przypadku niezłożenia lub złożenia zeznania dotyczącego tej darowizny w późniejszym okresie i opłacenia podaktu później.

Dzień dobry, w przypadku niezłożenia zeznania naraża się Pan na odpowiedzialność karnoskarbową. Niezgłoszenie darowizny do organu podatkowego jest wykroczeniem skarbowym, ponadto w związku z niezłożeniem zeznania naraża się Pan na jeszcze wyższą stawkę podatku 20%. W Pana przypadku warto złożyć jednak spóźnione zgłoszenie do Urzędu skarbowego wraz z czynnym żalem. W takiej sytuacji Naczelnik wyda decyzję, w której wskaże wysokość należnego podatku, a Pan najprawdopodobniej nie poniesie konsekwencji karnych. Od wydanej przez Naczelnika decyzji może się Pan odwołać do Dyrektora Izby Skarbowej. Z przedstawionego przez Pana opisu sytuacji wynika, iż nie będzie podstaw do uwzględnienia odwołania, ale zyska Pan trochę czasu. Następnie proponuję Panu złożyć wniosek o umorzenie należności, odroczenie spłaty bądź rozłożenie jej na raty. To jedna możliwość uniknięcia zapłaty podatku, względnie zapłaty podatku w późniejszym terminie bądź rozłożenie podatku na raty (o ile oczywiście we wniosku przedstawi Pan i odpowiednio udokumentuje, że Pańska sytuacja finansowa jest ciężka/ trudna).

Kancelaria Radcy Prawnego "IURIS"

Dmowskiego 22/8, 58-300 Wałbrzych

Trybunalska 7/4, 58-100 Świdnica

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

postępowanie w sprawie alimentów

prowadzenie sprawy rozwodowej

uregulowanie kontaktów z małoletnim

Pozew o zachowek.

Prowadzenie sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym.

Bieżące doradztwo prawne i obsługa prawna przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prawnych.

Prawo budowlane

Umowa spółki cywilnej

Prawo kontraktów handlowych

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Kancelaria Adwokacka Adam Gabrielski

Słowackiego 8, 58-300 Wałbrzych

Odpowiada w ciągu 2 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

Witam Jestem z mężem po rozwodzie. Chce założyc sprawę o podział majątku. Jestem wspólnie z byłym mężem właścicielami mieszkania. Mamy dorosłe dzieci. Zarówno mnie jak i byłego mężą nie stać na wzajemną spłatę mieszkania. W mieszkaniu jest jeszcze zameldowany dorosły syn. Czy w związku z taką sytuacją mam prawo żądać sprzedaży mieszkania i podziału gotówki? Czy były mąż może na takie rozwiązanie nie wyrazić zgody? Mieszkanie ma hipotekę. Pozostało do spłaty około 40000zł.

W sprawie o podział majątku Sąd w pierwszej kolejności przydziela mieszkanie jednemu z małżonków z nałożeniem na niego spłaty połowy wartości tego mieszkania na rzecz drugiego małżonka . Przy spłacie od wartości mieszkania będzie odliczona wartość hipoteki . Dopiero w sytuacji gdy żaden z małżonków nie wyrazi zgody na przyznanie mu na wyłączną własność mieszkania ze spłatą połowy jego wartości na rzecz drugiego małżonka to wtedy Sąd dokona podziału tego majątku w drodze sprzedaży mieszkania zgodnie z przepisami postępowania cywilnego . Jest to jednak dla obu małżonków niekorzystne bo w przypadku takiego podziału od wartości ceny uzyskanej za sprzedaż mieszkania będą odliczone koszty opinii biegłych wyceniających wartość tego lokalu oraz 20 % ceny pobierze dla siebie komornik . W takim przypadku korzystniej jest sprzedać mieszkanie bez sądu i podzielić się uzyskanymi pieniędzmi . NIezależnie od tego proszę pamiętać , że sprzedaż mieszkania nie zwalnia kredytobiorców od obowiązku spłaty kredytu , a nabywca mieszkania odpowiada wobec banku tylko do wysokości wartości hipoteki . Bank może sobie wybrać dowolnie od kogo będzie dochodził spłaty kredytu i może się okazać , że będzie jej dochodził od kredytobiorców , a nie od nowego właściciela mieszkania . W tej sytuacji najkorzystniej jest w razie sprzedaży mieszkania uzyskaną z tego tytułu cenę przeznaczyć na spłatę kredytu i wykreślenie hipoteki , co skłoni nabywcę do zapłaty wyższej ceny za sprzedawane mu mieszkanie ., które nie będzie już obciążone hipoteką .

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mirella Nowak

1 Maja 12/3, 58-300 Wałbrzych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Artur Losiak

Słowackiego 8, 58-300 Wałbrzych

Wróć na górę