Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Słupsk wyniki wyszukiwania: znaleziono 59 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Radcy Prawnego

Henryka Sienkiewicza 4/1, 76-200 Słupsk

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Sprawa o zapłatę zachowku z zarzutem naruszenia zasad współżycia społecznego wobec spadkodawcy, stanowiącym podstawę do odrzucenia powództwa. Jednocześnie obliczenie masy zachowku z uwzględnieniem nakładów na nieruchomość.

Sprawa o rozwód z orzeczeniem o opiece nad małoletnim dzieckiem, przy uwzględnieniu spornej miedzy stronami choroby dziecka oraz braku predyspozycji wychowawczych stron.

Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za dzieło nieukończone z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, z jednoczesnym przekroczeniem terminu wykonania dzieła i częściowej wadliwości dzieła, ustalenia na podstawie zeznań świadków i opinii biegłego sądowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Natkaniec

Piekiełko 1/11, 76-200 Słupsk

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Kowalczyk

Kowalska 1 lok. 210, 76-200 Słupsk

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Kancelaria skupia pomaga w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, przede wszystkim w zakresie prowadzenia spraw o rozwód i o separację, a w konsekwencji o podział majątku

Pomoc prawna na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni publicznych.

Reprezentowanie pracodawców w toku samej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy, jak i na etapie wykonywania wystąpień pokontrolnych. W toku kontroli ważne jest dokładne wyjaśnienie wszystkich badanych kwestii, zarówno w aspekcie faktycznym, jak i prawnym, tak, aby uniknąć zarzutów i uwag ze strony kontrolującego na etapie wystąpienia pokontrolnego.

Duży szereg spraw prowadzonych w Kancelarii dotyczy szeroko pojętej tematyki odszkodowawczej co do szkód na osobie i na mieniu, głównie w zakresie szkód komunikacyjnych.

Konratowski Kurowska Nałęcz Kancelaria Radców Prawnych sp.p. Filia Słupsk

Armii Krajowej 38, 76-200 Słupsk

Odpowiada w ciągu 2 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

Witam mam pytanie. Przed ślubem wzięłam pożyczkę i jej nie spłaciłam bo straciłam pracę. PO ślubie mój mąż kupił samochód ale to on jest właścicielem na umowie. Później kupiliśmy działkę budowlaną i ja jestem współwłaścicielem. zrobiliśmy rozdzielność majątkowa ale po kupnie. Czy jeżeli przepiszę wszystko na męża u notariusza to komornik będzie mógł zająć samochód i działkę?

Szanowna Pani, Rozwiązanie zaproponowane przez Panią, czyli darowanie Pani udziału w nieruchomości mężowi do jego majątku osobistego jest rozwiązaniem prowizorycznym, ale tymczasowo chroniącym Panią przed egzekucją komorniczą. Komornik nie będzie bowiem mógł prowadzić egzekucji z nieruchomości, której nie jest Pani właścicielem. Pamiętać jednak należy o instytucji skargi pauliańskiej uregulowanej w przepisie art. 527 k.c., który wskazuje, że jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Jednym słowem Pani pożyczkodawca będzie mógł dochodzić uznania czynności prawnej (aktu darowizny) za bezskuteczny, a to z kolei będzie prowadziło do możliwości wszczęcia egzekucji z nieruchomości. Proponuję rozważyć dodatkowo przez Panią możliwość złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co w przypadku podstaw do jego ogłoszenia, oddłuży Panią z Pani zobowiązań. Pozdrawiam, Maria Nałęcz-Bachurska radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Zubka

Leszczyńskiego 4A, 76-200 Słupsk

Kancelaria Adwokacka

Wojska Polskiego 2/4, 76-200 Słupsk

Krzyżanowski Jarosław Kancelaria Radcy Prawnego

Tuwima 6 /6, Słupsk

Skowroński Paweł - Kancelaria adwokacka

Szarych Szeregów 13a, 76-200 Słupsk

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Pryputniewicz

Sienkiewicza 4 lok. 15, 76-200 Słupsk

Wróć na górę