Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Rzeszów wyniki wyszukiwania: znaleziono 125 ofert

Filtruj wg kryteriów

KANCELARIA ADWOKACKA KAMIL HAMELUSZ

al. Tadeusza Rejtana 23/15 (Capital Park), 35-326 Rzeszów

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Postępowanie w zakresie naruszanie dóbr osobistych w środkach masowego przekazu.

Wielokrotne uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym w postępowaniach kontrolnych - uzyskując dla swoich klientów korzystne rozstrzygnięcia.

Obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych

Ochrona danych osobowych.

Doradztwo w zakresie prawnych aspektów handlu elektronicznego.

Doradztwo przy wielomilionowych transakcjach związanych z implementacją kompleksowych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach działających w sektorach ubezpieczeniowym, energetycznym oraz bankowym.

Obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych.

Wielokrotna reprezentacja klientów w sporach dotyczących ochrony dóbr osobistych.

Negocjacje projektów IT.

Reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym.

Kancelaria Adwokacka adwokat Paweł Bała

Jagiellońska 9/16, 35-025 Rzeszów

Pracując jako prawnik w podmiotach sektora publicznego nabyłem doświadczenie w konstruowaniu umów cywilnoprawnych, także w tzw. systemach FIDIC, dot. inwestycji branży budowlanej (drogi publiczne, mosty, kubaturowe budynki użyteczności publicznej) i szeroko pojętych umów z zakresu zamówień publicznych.

Kompleksowa obsługa prawna, zarówno od strony inwestorów, jak i inspektora nadzoru, dużych inwestycji budowlanych (pow. 100 mln złotych), finansowanych ze środków publicznych.

Funkcjonariusz publiczny został oskarżony o usiłowanie dokonania tzw. innej czynności seksualnej /art. 197§ 1KK/. Brak świadków bezpośrednich, dowody z relacji innych osób dot. relacji oskarżonego z pokrzywdzoną, zapisu rozmów na portalu społecznościowym. Wyrok uniewinniający.

Postępowanie dotyczące zarzutu przywłaszczenia mienia (błędna kwalifikacja przez prokuraturę, w istocie zarzut winien dotyczyć prania brudnych pieniędzy w obrocie międzynarodowym).

Zastępstwo zamawiajacego przed KIO w sprawie dotyczącej czynności oceny i wyboru oferty. Zarzut drugiego wykonawcy: dokonanie oceny i wyboru oferty niezgodnej z SIWZ.

Rozwód małżeństwa z 25 letnim stażem, przesłanki rozkładu pożycia - zdrada jednego z małżonków. Materiał dowodowy pozyskany we wspólpracy z zaprzyjaźnionym biurem detektywistycznym (raport z 2 dniowej obserwacji małżonka, zdjęcia, nagrania). Orzeczenie o winie.

Pozew wzajemny: generalny wykonawca robót budowlanych pozwał podwykonawcę z tytułu szkody (odszkodowanie za zniszczenia miania), jednocześnie obniżając należne wynagrodzenie z powodu wad robót. Podwykonawca pozwał a to z tytułu zapłaty za wykonane roboty.

Sprawy o kontakty rodziców z dziećmi

Sprawa o podział majątku - wspólność majątkowa małżeńska, połączona z poszukiwaniem majątku wspólnego (wywiad detektywistyczny).

Przedsiębiorca pozwał przedsiębiorcę o zapłatę za brak wynagrodzenia za wykonaną usługę (brak pisemnej umowy, spór co do zakresu i treści stosunku lączącego strony, postępowanie ok. 2 lata, przeciwnik procesowy jednocześnie nie uznawał zasadności roszczenia i z ostrożności złożył oświadczenie o potrąceniu).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariola Rozmus

Grodzisko 3a, 35-060 Rzeszów

O podwyższenie alimentów

Reprezentowanie klientów w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, alimentami na rzecz małżonka i dzieci.

Reprezentacja pokrzywdzonej w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwa znęcania się i groźby karalne

Reprezentowanie klienta przed sądem w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Reprezentowanie klientki w sprawie o zapłatę z tytułu nakładów poczynionych na nieruchomość

Sprawa o podział majątku wspólnego byłych małżonków

Reprezentowanie klienta w sprawie przeciwko ZUS o ustalenie prawa do emerytury za pracę w warunkach szczególnych zakończonej sukcesem.

Reprezentowanie klientki w sprawie o eksmisję konkubenta.

Reprezentowanie spółki jawnej w sprawie o odszkodowanie za nienależycie wykonany przewóz towaru.

Opiniowanie i sporządzanie umów o roboty budowlane także w oparciu o zbiór procedur FIDIC

Kancelaria Adwokacka Adw. Ewa Deręgowska

Hetmańska 9/327, 35-045 Rzeszów

wygrana sprawa o unieważnienie testamentu, stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, sprawy o zachowek

wygrane sprawy o emeryturę za pracę w warunkach szczególnych

uzyskanie odszkodowań za uszczerbki na zdrowiu

wygrana sprawa w przedmiocie dochodzenia roszczeń od banku w przypadku kradzieży pieniędzy z konta

rejestracja stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków

wygrane sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie, z uwzględnieniem pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz alimentów

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Bieniek

Grodzisko 3a, 35-060 Rzeszów

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Pozew o zachowek

Obsługa osób prowadzących działalność gospodarczą

Zasiedzenie

Obrona w sprawach karnych

Dział spadku

Odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Stwierdzenie nabycia spadku

Służebność gruntowa, Służebność osobista, Służebność przesyłu, Zasiedzenie służebności

Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Fedko

Hetmańska 7/4, 35-045 Rzeszów

stwierdzenie nabycia spadku dział spadku

obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych

uzyskanie odszkodowania za opóźniony i odwołany lot

sprawa o rozwód, bez orzekania o winie jak i z orzekaniem o winie

Prowadzenie sprawy o zapłatę przedawnionych długów (e-sąd), obrona dłużnika w sporze z z funduszami sekurytyzacyjnymi, bankami

Kancelaria Radcy Prawnego

Grunwaldzka 19/205, 35-068 Rzeszów

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawa o zwrot darowizny, której przedmiotem była njeruchomość

Sprawa o zapłatę przez pracodawcę zaległego wynagrodzenia za pracę

Sprawa o zachowek. Zarzut naruszenia zasad współżycia społecznego.

Sporządzenie umowy i regulaminu dla podmiotu z branży e-commerce

Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów

Sprawy z zakresu zasiedzenia służebności przesyłu

Sprawy o kradzież, prowadzenie pojazdu w sprawie nietrzeźwości, oszustwa i inne.

Sprawy z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

Kancelaria Prawna Surówka Legal

Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów

Postępowania podatkowe, celne, kontrole skarbowe, opinie i doradztwo podatkowe, sprawy karno-skarbowe, spory gospodarcze, doradztwo w zakresie prawa handlwego, cywilnego i adminstracyjnego koncesji i pozwoleń oraz prawa energetycznego,

Kancelaria Adwokacka Magdalena Rzepka

Wiosenna 11, 35-303 Rzeszów

  • Odpowiedzi na pytania
Wróć na górę