Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Rybnik wyniki wyszukiwania: znaleziono 47 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Adwokacka

Plac Wolności 13, 44-200 Rybnik

Obrona w postępowaniu sądowym i przygotowawczym

Przeprowadzanie spraw rozwodowych

Przeprowadzenie sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka

Reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym

Wygrana w sprawie o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie

Sprawy o dochodzenie nieważności testamentu

Sprawy o użytkowanie wieczyste

Sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości

Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

Sprawy o uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne

Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek

Powstańców Śląskich 17, 44-200 Rybnik

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Powództwo o zapłatę odszkodowania z tytułu wadliwego wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym (klasy ERP - wspierający zarządzanie firmą z modułami umożliwiającymi planowanie i optymalizację produkcji i dystrybucji, obsługę klienta (CRM), handel elektroniczny (e-Commerce).

Kompleksowe doradztwo prawne w sprawie przeprowadzenia prac rozbiórkowych złożonego kompleksu budynków poprodukcyjnych w wariancie rozliczenia wynagrodzenia za prace z wartością pozyskanych surowców wtórnych (złom, gruz, oleje). Przygotowanie projektu umowy. Koordynacja zapisów uregulowań technicznych, finansowych, administracyjnych. Analiza podatkowa mechanizmów wzajemnych rozliczeń. Doradztwo i koordynacja prawna w ramach pełnego wykonania umowy (projekty protokołów, oświadczeń o wzajemnych potrąceniach, projekty pism w sprawie uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnoprawnych).

Powództwo o zapłatę tytułem naprawienia szkód wyrządzonych przedsiębiorcy na skutek egzekucji prowadzonej przez bank na podstawie wadliwie wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE).

Powództwo o obniżenie wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w związku z wadami wykonania.

Reprezentacja pozwanego przedsiębiorcy w sprawie dotyczącej naruszenia praw do znaku towarowego poprzez publikację zdjęć zakładu produkcyjnego na stronie internetowej w celach wykazania własnego doświadczenia.

Powództwo o zapłatę za wieloletnie bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby budowy i eksploatacji drogi publicznej. Sprawa zakończona zasądzeniem wynagrodzenia na kwotę kilkuset tysięcy złotych.

Reprezentowanie pozwanego pracodawcy w sporze z byłym pracownikiem o rozliczenie z tytułu nadgodzin.

Powództwo pracowników przeciwko pracodawcy o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie, wdrożenie i korzystanie z projektu racjonalizatorskiego w zakładzie produkcyjnym pracodawcy.

Powództwo o zasiedzenie części nieruchomości wykorzystywanej na podstawie nieformalnej umowy o zamianie

Kancelaria Prawnicza Radców Prawnych "CONTRACT" Spółka Cywilna

Korfantego 1, 44-200 Rybnik

odszkodowania i reklamacje - w tym budowlane

alimenty

roszczenia z prawa pracy, godziny nadliczbowe

Rybnik

Odpowiada w ciągu 5 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Rykowski

Rynek 15, 44-200 Rybnik

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

sprawy o rozwód

sprawy o przyjęcie bądź odrzucenie spadku

reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym

sprawy w wyniku zaskarżenia uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy Wspólnoty/Spółdzielni Mieszkaniowej

sprawy odwoławcze od decyzji i postanowień organów administracji samorządowej i administracji państwowej

sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

reprezentacja stron w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi

sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i ich późniejsza egzekucja

opiniowanie umów o pracę

reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela

Kancelaria Prawnicza Lex Vadium Aneta Łakomska

Rybnik

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Poprowadzenie sprawy odszkodowawczej związanej z wypadkiem komunikacyjnym. Sprawa została wygrana w całości.

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Absalon

Raciborska 15, I piętro, 44-200 Rybnik

Kancelaria Adwokacka Michał Zientek

Wodzisławska 14, 44-200 Rybnik

Kancelaria Prawnicza Radców Prawnych "CONTRACT" Spółka Cywilna

Korfantego 1, 44-200 Rybnik

Domański Podraza Dopierała Radcy Prawni i Adwokaci sp.p. (oddział w Rybniku)

Plac Mikołaja Kopernika 3/3, 44-200 Rybnik

Wróć na górę