Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Płock wyniki wyszukiwania: znaleziono 103 oferty

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Adwokacka Płock - Adwokat Jarosław Dołhun

Grodzka 6 lok. 7, 09-404 Płock

Kancelaria Adwokacka Magdalena Kosińska-Petecka

kolegialna 8, 09-400 Płock

Odpowiada w ciągu 7 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Grzelak

Grodzka 10/1, 09-402 Płock

Kancelaria Adwokacka Panek

Kolegialna 8, 09-402 Płock

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wnioski o ściganie.

Reprezentowanie klienta w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Reprezentowanie klientów w sprawie o rozwód, separację, podział majątku.

Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA.

Bieżąca obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych.

Reprezentowanie klienta w sprawie o opiekę nad dzieckiem, o przyznanie alimentów.

Pomoc w uzyskiwaniu decyzji środowiskowej, pozwoleń na zbieranie i przetwórstwo odpadów.

Pomoc prawna z zakresu ochrony danych osobowych.

Pomoc prawna z zakresu spraw o zapłatę, dochodzenie odszkodowań, windykacja należności.

Reprezentowanie klienta w sprawie o zachowek.

Versus Odszkodowania i Doradztwo prawne Pietrykowski Michał

Królewiecka 11, 09-400 Płock

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Porada prawna w sprawie o uzyskanie odszkodowania.

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie za szkodę osobową powstałą w następstwie wypadku komunikacyjnego.

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie za szkodę osobową powstałą w następstwie błędu medycznego.

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie na drodze postępowania sądowego.

Szczygielska Barbara Kancelaria Adwokacka

Plac Obrońców Warszawy 2 lok.4, 09-402 Płock

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Od ponad 36 lat adwokaci naszej Kancelarii reprezentują klientów w sprawach karnych.

Od ponad 20 lat adwokaci naszej Kancelarii reprezentują klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Od początku istnienia kancelarii obsługujemy podmioty gospodarcze, przygotowujemy profesjonalne umowy zabezpieczające interesy klienta, doradzamy w bieżącej działalności, doradzamy spółkom kapitałowym i osobowym.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wach

Tadeusza Kościuszki 1 lok. 207, 09-400 Płock

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Przeprowadzone z powodzeniem sprawy rozwodowe w tym pozytywne rozwiazanie kwestii związanych z dziećmi, władzą rodzicielską, alimentami.

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Opala

Królewiecka 22, 09-402 Płock

Jesienna 9/1, 09-520

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Wawrocka

Józefa Kwiatka 8/9, 09-402 Płock

  • Odpowiedzi na pytania

Dzień dobry, W przypadku, gdy zostłaem przeniesiony z jednej spółki do drugiej spółki córki około 2 miesiące temu jaki obowiązuje mnie oraz pracodawcę okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony? W poprzedniej spółce na takiej samej umowie pracowałem ponad 6 miesięcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony został uregulowany w art. 36 par. 1 k.p. To, ile czasu będzie on wynosił w konkretnym przypadku, zależy m.in. od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy: 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Co do zasady okresu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy się nie wlicza, nawet jeżeli była to inna spółka z tej samej grupy kapitałowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której doszło do przejścia całego lub części zakładu pracy ze starego na nowego pracodawcę (art. 23 ze zn. 1 k.p.). Okresy wypowiedzenia mogą być również uregulowane odmiennie w regulaminie pracy, w układzie zbiorowym pracy oraz w samej umowie o pracę - ale tylko na korzyść pracownika (tzn. mogą być wydłużane w przypadku wypowiedzeń dokonywanych przez pracodawcę i skracane przy wypowiedzeniach dokonywanych przez pracownika). Proszę również pamiętać, że jeżeli to Panu zależy na szybkim rozwiązaniu umowy o pracę, to częstą praktyką jest złożenie wypowiedzenia oraz zaproponowanie pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia - niektórzy pracodawcy przystają na taką propozycję.

czy nie będąc rolnikiem mogę kupić lub otrzymac w postaci darowizny od brata działkę rolną 0,5ha klasa 4a i czy będe mógł wybudować na niej dom jednorodzinny?? działka nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, jakie są procedury odrolnienia?? czy nie trzeba odralniać działki??

Ograniczeń w obrocie ziemią rolną nie stosuje się m.in. do nieruchomości poniżej 0,3 ha. Tym samym - niestety - ograniczenia te będą dotyczyć nieruchomości o powierzchni 0,5 ha. Szczegółowe postępowanie dotyczące "odrolnienia" zależy od tego, czy: 1) działka leży w granicach miasta oraz 2) czy dla działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Poniżej opisuję postępowanie w przypadku działki położonej poza granicami miasta, dla której nie ma planu zagospodarowania przestrzennego - jeśli sytuacja jest inna, proszę ją opisać. Aby mógł Pan otrzymać lub odkupić od brata działkę, która dodatkowo nie będzie już działką rolną (tylko budowlaną), brat powinien wystąpić do gminy o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek o wydanie warunków zabudowy składa się w urzędzie gminy razem z kopią mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami działki. Należy w nim opisać planowaną inwestycję (przeznaczenie, gabaryty), określić zapotrzebowanie na wodę i energię oraz sposób odprowadzania ścieków. Dodatkowo działkę będzie trzeba wyłączyć z produkcji rolnej. Taką decyzję z kolei uzyskuje się w starostwie. Wniosek o odrolnienie musi zostać także należycie uzasadniony. Argumentacja powinna w szczególności uwzględniać powody wykazane i określone w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów leśnych i rolnych - chodzi tu przede wszystkim o niską przydatności gruntu rolnego ze względu na kryterium wartości produkcyjnej. Kiedy już brat będzie miał działkę z wydanymi warunkami zabudowy i wyłączoną z produkcji rolnej, to będzie mógł ją Panu darować lub sprzedać bez ograniczeń związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi.

Witam serdecznie. Mam problem z pracodawcą. Jestem ponizana, nękana przez szefową. Wykonuję pracę gratisowo dla klientów szefowej, gdzie inni dostają za to premię, dostaję pracę po godzinach za którą nie mam płacone.Wykonuję pracę, których nie uwzględniono na umowie. Dni wolne mam przydzielane przez pracodawce. Umowę mam na cały etat i nie pozwolono mi wykorzystać wolnego dnia za soboty, więc przepracowane mam więcej etatu. Na umowie jest punkt, na temat wypowiedzenia o pracę, mam pół roku na wypowiedzenie, jeżeli wypowiem prace wcześniej mam obowiązek zwrot kosztów za szkolenia na których uczestniczyłam. Czy można ominąć czas wypowiedzenia ? Z poważaniem.

Przedstawiona przez Panią sytuacja sugeruje, że - niestety - może być Pani ofiarą mobbingu ze strony pracodawcy. Mobbing jest to takie traktowanie pracownika przez pracodawcę lub innych pracowników, które może być obiektywnie odczytywane jako poniżające wobec Pani. Mobbing ma przy tym charakter ciągły, tzn. nie jest to zdarzenie jednorazowe, lecz pewien stan, który trwa od dłuższego czasu. Stosowanie wobec Pani mobbingu uprawnia Panią do rozwiązania umowy o pracę - bez zachowania terminu wypowiedzenia (jeżeli naruszenia pracodawcy mają charakter ciężki - art. 55 par. 1 ze zn. 1 k.p.) lub za wypowiedzeniem (jeżeli naruszenie jest, ale nie można go jeszcze traktować jako ciężkiego - art. 36 par. 1 k.p.). Ponadto rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na stosowany mobbing uprawnia do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od pracodawcy - stosownie do art. 94 ze zn. 3 par. 4 k.p. Jeżeli mobbing doprowadził u Pani do rozstroju zdrowia (w praktyce najczęstsze przypadku to choroby psychosomatyczne lub nerwice), to również może Pani żądać od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 94 ze zn. 3 par. 3 k.p.). To, czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę będzie Pani faktycznie musiała zwracać pracodawcy opłaty za szkolenia, zależy od treści dokumentów regulujących u pracodawcy kwestie wysyłania pracowników na szkolenia. W szczególności może być to zawarta z pracownikiem umowa o szkolenie lub regulamin szkoleń. Opisana przez Panią sytuacja sugeruje również, że pracodawca nie przestrzega przepisów prawa pracy. W takiej sytuacji być może warto zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, która może przeprowadzić kontrolę u pracodawcy, a w skrajnych przypadkach - może nawet doprowadzić do jego ukarania.

Witam. Moje pytanie dotyczy prawa własności intelektualnej. Mianowicie - jestem administratorem forum, którego warunkiem korzystania jest akceptacja m.in. punktu regulaminu mówiącego "Wszystkie konta oraz zawartość forum są własnością serwisu (...)". Jeśli użytkownik udostępni na forum autorski tekst, to czy ja, jako administrator serwisu, mogę uważać w.w. tekst za moją własność?

Jak Pan sam zauważył, Pana pytanie dotyczy prawa własności intelektualnej, a ściślej - prawa autorskiego. Przedmiotem ochrony udzielanej przez prawo autorskie jest coś, co nazywamy utworem - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 ustawy prawo autorskie). To, czy dany wpis na forum stanowi utwór, zależy od treści konkretnego wpisu - musi być to coś twórczego, o indywidualnym charakterze. Można sobie łatwo wyobrazić, że w przypadku forum internetowego publikowanymi utworami mogą być np. wiersze, fanficki, felietony, zdjęcia czy filmy - oczywiście, jeżeli są autorstwa twórcy postu. Obawiam się jednak, że z tytułu samego zapisu w regulaminie akceptowanym elektronicznie przez użytkowników nie dokonuje się przeniesienie na Pana jako administratora serwisu praw autorskich. Taki zapis jest po prostu nieważny, a to przede wszystkim z uwagi na brzmienie art. 53 ustawy prawo autorskie - umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zatem aby można było mówić w ogóle o umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych, to należałoby taką umowę z użytkownikiem forum "fizycznie" podpisać. To, co taka umowa powinna w swojej treści zawierać, zostało uregulowane w art. 41 i następnych ustawy prawo autorskie.

Wróć na górę